Spotkanie w Grecji

Warsztaty międzynarodowe pt. „Drama i teatr starożytny Grecji z elementami muzyki i sztuki”, odbyły się w dniach 21.11.2016r. – 28.11.2016r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Schimatari, Viotia, Grecja, w ramach projektu Erasmus+
Cele warsztatów:
– zdobycie przez uczniów i nauczycieli z czterech szkół uczestniczących wiedzy o tym, jak teatr starożytnej Grecji był zbudowany,
– poznanie tragedii i komedii starożytnej Grecji oraz zapoznanie się z muzyką i sztuką tego kraju,
– poznanie greckiej cywilizacji, tradycji i zwyczajów poprzez zaangażowanie we wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego opartego na komedii starożytnego komediopisarza – Arystofanesa, pt. „Ptaki” w języku angielskim i greckim.
– praca w grupach: teatralnej, muzyczno – tanecznej i plastycznej nad przygotowaniem wspólnego przestawienia,
– rozwijanie umiejętności 21. wieku, takich jak: współpraca w grupie i między grupami, samodzielne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność w procesie uczenia się, rozwijanie pewności siebie podczas przygotowań do publicznego wystawienia produktu wspólnej pracy dla środowiska, władz lokalnych, rodziców, nauczycieli i innych uczniów.
Warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem działań projektu, jako realizacja jego głównych celów.

{gallery}stories/erasmus/grecja{/gallery}

raport z warsztatów w Grecji do pobrania

 

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu