Plany lekcji obowiązujące w Zespole Szkół w Rozogach

Plan lekcji w Zespole Szkół w Rozogach

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych : 02.11.2018r., 02.05.2019r.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018r. – 31 grudnia 2018r.

3 Ferie zimowe

21 stycznia – 3 lutego 2019r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietna  – 23 kwietnia 2019r.


5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

dodatkowy termin w gimnazjach:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych


26 kwietnia 2019r.


7

Egzamin maturalny:- część ustna- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacjezawodowe:

a)   w okresie zimowym

– etap pisemny

– etap praktyczny

b)   w okresie letnim

– etap pisemny

– etap praktyczny

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019r.

13 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu