Historia szkoły

1 września 1997 rok.
Piękny, słoneczny poranek. Plac przed szkołą podstawową. Dyrektor Zbigniew Kudrzycki wita w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, po raz pierwszy w historii Rozóg, uczniów Liceum Ogólnokształcącego.  
Tak pisano o tym wydarzeniu w lokalnej prasie:
 „Taka szkoła to nobilitacja miejscowości i dlatego władze gminy, na czele z wójtem Józefem Zapertem, zabiegali w Kuratorium Oświaty w Ostrołęce o utworzenie ogólniaka w Rozogach.”
,,Wiejskie liceum – jedno z nielicznych w kraju – powstało na bazie rozbudowującej się szkoły podstawowej. Pozwoli  to także w przyszłości utworzyć Zespól Szkół, który zaspokoi potrzeby edukacyjne gminy na poziomie podstawowym  i średnim”.
,,Dla społeczeństwa gminy Rozogi jest to ogromna satysfakcja, że tu na miejscu będą się uczyć, zdobywać wiedzę i kształcić przyszli ludzie oświaty, kultury i nauki.. Bo to właśnie licea ogólnokształcące są kuźnią kadr kształcenia przyszłej polskiej inteligencji, bez której nie ma mowy o istnieniu gminy, województwa, państwa polskiego. Jest to wielka  zasługa działaczy oświatowych i pracowników administracji państwowej.”
,,Dzisiejsi młodzi absolwenci mają wszystko na miejscu. Jaka wielka wygoda, cichy, spokojny własny dom do nauki, znani nauczyciele, koleżanki i koledzy.”
Klasa pierwsza liczy 27 uczniów. Pierwszą radę pedagogiczną tworzy zespół 12 nauczycieli:
1. Kudrzycki Zbigniew – historia
2. Bieniasz Agnieszka – j.angielski, fizyka
3. Błaszcak Marzena – plastyka
4. Czyż Halina – geografia
5. Czyż Halina – j.rosyjski
6. Dołęga – Dziczek Wiesławw – chemia, technika
7. Kudrzycka Iwona – język polski
8. Ks. Midura Józef – religia
9. Miłek Janina – Wych.fiz.
10. Turowski Marek biologia
11. Zyśk Waldemra – przysposobienie obronne
12. Zapert Grazyna – matematyka oraz wychowawczyni pierwszej klasy

W historii 20 lat istnienia liceum pracowało 39 nauczycieli, a wśród nich:
1. Gontarz Lidia – biologia
2. Grudziądz Monika – biologia
3. Górska Izabela – technologia informacyjna
4. Górska Joanna – j.niemiecki
5. Górniak – Stolarczyk Kamila – matematyka
6. Jastrzębski Adam – j.niemiecki
7. Kaczmarczyk Aldona – plastyka
8. Kaczyńska Małgorzata – j.rosyjski
9. Kaczyński Józef – wych.fiz.
10. Ks. Kisłowski Jan – religia
11. Kłos Katarzyna – j.rosyjski
12. Krasnopolska – Maliszewska Lilia – język angielski
13. Kozikowski Jarosław – wiedza o społeczeństwie
14. Madej Małgorzata – historia
15. Mazur Tomasz – j.angielski
16. Mierzejek Małgorzata – historia, WOS, edukacja europejska, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
17. Murawska Marzena – wych.fiz., geografia
18. Nagórska Ewa – j.niemiecki
19. Nosek Janina – wychowanie do życia  w rodzinie
20. Ojdowska Bożena – j.polski, edukacja czytelnicza i medialna
21. Olender Agnieszka – j.niemiecki
22. Radoch Piotr – biologia
23. Sielska Teresa – j.polski
24. Świder Marzanna – j.polski
25. Wasik Joanna – matematyka
26. Wiśniewska Krystyna – wiedza o życiu seksualnym człowieka, edukacja prozdrowotna
27. Zdunek Bernadetta – geografia
28. Zyśk Waldemar – wych.fiz., przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
29. Żylińska – Zyśk Wioletta – wych.fiz.

6 stycznia 1998rok.
Uroczysta ceremonia otwarcia odremontowanej części szkoły – siedziby liceum ogólnokształcącego (obecnie gimnazjum). W tym dniu odprawiona została, w intencji szkoły, Msza Św., której przewodniczył metropolita Archidiecezji Warmińskiej, ksiądz  arcybiskup Edmund Piszcz.
W kronice szkolnej pojawiły się życzenia.
„By liceum przekazywało młodzieży prawdę o pięknie naszej literatury, o radosnych i smutnych dziejach naszego narodu, o wielu innych dziedzinach życia. By obok wiedzy przekazywało także miłość Boga, miłość bliźniego, miłość do małej Ojczyzny, Polski.”
„Twórczych umysłów, gorących serc.”
„Dużo słonecznych dni w życiu szkoły.”
„Dużo zdrowia i olimpijskich sukcesów”
„Uczniom jak najlepszych rezultatów w nauce oraz dobrego przygotowania w dorosłe życie. Kadrze pedagogicznej, dalszego rozwoju placówki i zadowolenia z wykonywanej pracy.”
W ciągu 20 lat staraliśmy się sprostać wielu różnym wymaganiom. Zawsze jednak priorytetem był wszechstronny rozwój i zadowolenie młodzieży. Skupialiśmy się na realizacji motta: ,,Nie każdy musi być matematykiem, biologiem, inżynierem czy lekarzem, ale każdy dla dobra swojego i innych, musi być człowiekiem.”
Rok szkolny 2000 /2001
1 września  – rozpoczynamy nowy rok szkolny w komplecie. Mamy klasę I, II, III, i IV – razem 110 uczniów.  
Jest to szczególny początek roku szkolnego, który na zawsze utkwi w pamięci nie tylko uczniom liceum, ale całej społeczności Rozóg.
Odbyła się u nas Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego połączona z oddaniem największej w powiecie hali sportowej. Pierwsze zawody – Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w piłce ręcznej otworzył wójt gminy Rozogi, pan Józef Zapert.  W tych rozgrywkach dziewczęta zajęły I miejsce, a chłopcy III.
I to był początek naszych  sukcesów sportowych.
* Przez 17 lat, w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego  w piłce ręcznej, zarówno dziewczęta jak i chłopcy, utrzymują się w czołówce.
W powiecie są to I miejsca, w Rejonie V – I lub II, w regionie – III lub IV, w półfinale województwa – II lub III co ostatecznie  dawało V, VI lub VII miejsce w województwie.
Największy sukces odnieśli chłopcy w 2006 i 2011 roku plasując się na IV m  w województwie.
Skład drużyny w 2006r.: Paweł Rosiński, Adrian Malon,. Jakub Stolarczyk, Kamil Kaczyński, Tomasz Dziczek, Karol Turski, Michał Zapert, Marcin Dąbkowski
Skład drużyny w 2011 r. : Michał Czyż, Jakub Pliszka, Piotr Rosiński, Paweł Doroszko, Seweryn Drężek, Robert Gromelski, Paweł Gołaś, Karol Denkiewicz.
Obecny rok szkolny też nie był gorszy.
dziewczęta – I m  w powiecie, I m w rejonie V, II m w półfinale województwa,
        Chłopcy  – II m  w powiecie, I m w rejonie V, III m w półfinale województwa,
* Biegi przełajowe.
W biegach sztafetowych  największy sukces odniosła drużyna dziewcząt w roku 2004 i 2005, zajmując II miejsce w Mistrzostwach Rejonu naszego województwa. W 2005 roku również drużyna chłopców uzyskała to  wysokie miejsce.
W indywidualnych biegach sukcesów było więcej.
Rok szkolny 2000/2001- I i II miejsce w powiecie oraz VI miejsce w województwie – Aldona Dunajewska.
Rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006     – I miejsce w powiecie.
Rok szkolny 2011/2012 to nasze największe osiągnięcie. W Mistrzostwach Województwa zajęliśmy III, V i VI miejsca – dziewczęta i chłopcy, co w ogólnej klasyfikacji dało naszej szkole I m w województwie.
Szkołę reprezentowali: Beata Kostrzewa, Karolina Zapert, Aleksandra Kaczmarczyk, Patryk Gut, Dariusz Chorążewicz, Izabela Stań
W roku szkolnym 2013/2014 potwierdziliśmy naszą wysoką formę zajmując w powiecie kolejno: I II i III m
* W Tenisie stołowym, w  2011/2012, dziewczęta zajęły I m w powiecie, II m w rejonie, V m  w województwie
* Lekkoatletyka: 2013/2014  – II m w województwie w pchnięciu kulą – Nikodem Zyśk
                                              – III m w województwie w biegu na 100 m – Dominka Drężek
                            2014/ 2015 – II m w województwie w pchnięciu kulą – Nikodem Zyśk
                                              – III m w województwie w biegu na 400 m – Nikodem Zyśk
                            2015/2016 – VI m w województwie w pchnięciu kulą – Dominka Pliszka
* Statuetkę „Najlepszy sportowiec w powiecie” zdobywaliśmy w dwóch kolejnych latach.
2013/2014 – I m Dominika Drężek, Nikodem Zyśk
2014/2015  – II m Zyśk Nikodem
Nie sposób wymienić wszystkich uczniów, którzy stoją za tymi sukcesami ale niektóre nazwiska zostały zapamiętane  i zawsze będą się kojarzyły ze sportem w naszym liceum. Należą do nich min: Aldona Dunajewska, Ewa Kaczmarczyk, Paweł Rosiński, Aleksandra Kaczmarczyk, Beata Kostrzeba, Sylwia Stań, Alicja Kaczmarczyk, Michał Czyż, Karolina Zapert, Drężek Dominika, Gołaś Patrycja, Gołaś Paulina, Nikodem Zyśk,

Wyjątkowy był początek roku szkolnego 2000/2001. Taki był też cały rok. Wiele zdarzeń miało miejsce w naszej szkole po raz pierwszy:
Pierwsze Stypendium  Prezesa Rady Ministrów  za najwyższą średnią ocen w szkole w danym roku otrzymała – Milena Dąbkowska, a za nią, w każdym roku następni:
2001/2002 Marta Dąbkowska
2002/2003 Ewa Kaczmarczyk
2003/2004 i 2004/2005 Paulina Sochaczewska    
2005/2006 Mateusz Kaczmarczyk
2006/2007 Krystian Sadłowski
2007/2008 i 2008/2009 Justyna Żarnach
2009/2010 Natalia Anuszkiewicz
2011/2012 Roksana Kaczmarczyk
2012/2013 Natalia Golon
2013/2014 Joanna Chorążewicz
2014/2015 Nikodem Zyśk                
2015/2016 i 2016/2017 Łucja Gronowska
pierwsza Studniówka odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury  20 stycznia 2001 roku.
Przez te wszystkie lata zmieniały się kreacje dziewcząt, fryzury oraz miejsca zabawy.
pierwszy egzamin dojrzałości, o którym pisała Gazeta Olsztyńska i Super Expres.
Łącznie przez 20 lat świadectwo dojrzałości odebrało 358 uczniów.
Wielu z nich osiągnęło wspaniałe wyniki, co pozwoliło im podjąć studia na najlepszych uczelniach w naszym kraju: Politechnika Gdańska,  Białostocka,  Wrocławska, Warszawska, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.
Od 2012 roku, za najlepszy średni wynik maturalny z przedmiotów obowiązkowych, przyznawana jest Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy. Nagrodę te otrzymali:
2012 – Roksana Kaczmarczyk
2013 – Natalia Golon
2014 – Karolina Czyż
2015 – Dominika Drężek
2016 – Dawid Mikołajczyk
pierwsi absolwenci – rocznik 2001. Liczba wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach to 384.
Rok szkolny 2004/2005 przynosi zmiany.
Liceum Ogólnokształcące wraz z istniejącą od 1998 roku szkołą zawodową  tworzy Zespół Szkół. Dyrektorem zostaje pani Joanna  Wasik, która pełni tę funkcję do dzisiaj. Szkoła zajmuje parter w budynku szkoły podstawowej.  
Do Zespołu Szkół, z dniem 1 stycznia 2008roku, zostają włączone szkoły wchodzące w skład  Zespół Szkół nr 4 z ulicy Warszawskiej, prowadzone dotychczas przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wtedy też, 6 stycznia 2008 roku,  świętowaliśmy Jubileusz 10 – lecia szkoły.
3 lata później, 1 września 2013 r., do Zespołu Szkół włączone zostało Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego. Obecnie Zespół Szkół tworzą: Gimnazjum im. Ks Jana Twardowskiego, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Data powstania Zespołu Szkół to data historyczna dla Polski.
Nasza młodzież aktywnie włączyła się w ogólnopolską kampanię dotyczącą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Licealiści uczestniczyli w debatach, spotkaniach min. posłem Iwińskim czy też rektorem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Ryszardem Góreckim. W tym roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Płyniemy ku Europie” pod patronatem pani prezydent Jolanty Kwaśniewskiej. Nagrodą był udział w kilkudniowym rejsie po Morzu Bałtyckim z zawijaniem do portów przybrzeżnych. Jedną z uczestniczek tego rejsu była uczennica z naszego liceum – Ewelina Mrówka.
W 2006 roku rozpoczęła się nasza cudowna przygoda z Programem Comenius, która trwała do 2014 roku.
Zrealizowaliśmy 4 duże projekty międzynarodowej współpracy szkół o łącznej kwocie 78 228,00Euro. W sumie uczestniczyło w nich ok. 200 uczniów. Chętnie oni brali udział  w zajęciach i z zaangażowaniem wykonywali powierzone zadania, poszerzając w ten sposób swoją wiedzę na dany temat a także swoje zainteresowania i pasje. Mieli tez okazję kształcić umiejętności informacyjno – komunikacyjne oraz kompetencje językowe, szczególnie podczas wizyt partnerskich. Bezpośrednie kontakty z partnerami to świetna okazja do zdobywanie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii ich krajów, jak też nawiązywanie znajomości i przyjaźni. Dzięki Programowi nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzili min. miasta Silistra i Warna w Bułgarii, Brest, Bordeaux i Paryż  we Francji, Ariano Irpino, Neapol, Pompeje, Rzym, Viterbo we Włoszech, Alicante, Barcelonę we Hiszpanii, Larnakę i Nikozję na Cyprze, Kerpen w Niemczech, Colin i Pragę w Czechach, Alesund w Norwegli, Tilst i Kopenhage w Danii, Huddersfield, Bradfort i Yorkshire w Wielkiej Brytanii.
Gościliśmy także u siebie delegacje prawie ze wszystkich tych krajów.

Od 2003 roku młodzież naszego liceum aktywnie uczestniczyła  w wielu inicjatywach  i akcjach skierowanych do potrzebujących pomocy, min.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  – 2003 – 2006, 2014 i 2015 rok,
Program pomocy dzieciom – ofiarom katastrofy w południowo – wschodniej Azji „Adopcja na odległość”. Wpłacając, przez rok, pieniądze na konto Caritas Polska, staliśmy się rodziną adopcyjną chłopca z Indii – 2005 rok,
Ogólnopolska Akcja ,,Szlachetna paczka”  – 2013 i 2014 rok,
Zbiórka karmy dla schroniska ,,Cztery Łapy” w Szczytnie – 2017 rok.
Przez wiele lat wspieraliśmy Ogólnopolską Akcję „Góra grosza”, Fundację osób niepełnosprawnych  „Pomóż i Ty” a także przedświąteczną zbiórkę żywności.
Przez wszystkie lata istnienia liceum współpracowaliśmy  z wieloma instytucjami, przedsiębiorcami, fundacjami, dzięki czemu mogliśmy uczniom zaproponować atrakcyjne działania, które przyczyniały się do zdobywania wiedzy i kształcenia różnorodnych umiejętności.
Od 2012 rok – udział w Akcji „Dzień Przedsiębiorczości”,  
Ogólnopolska Akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
Konkurs Palmy Wielkanocnej
Szkolny Konkurs Wiedzy na temat HIV/AIDS – w tym roku szkolnym odbyła się VIII edycja
Od 2004r. – Szkolny Konkurs Ekologiczny  oraz coroczna Akcja Święta Drzewa
Wyjazdy do Jednostki Wojskowej w Lipowcu

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym, w sumie ok. 1700 000 zł, mogliśmy zrealizować w szkole projekty, których celem było wyrównanie szans edukacyjnych naszej młodzieży:
2009/2010  – „Wyrównywanie szans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość”  oraz „Cudze chwalicie, swego nie znacie… – przyrodnicze i geograficzne poznawanie Polski północno – wschodniej”.
2011 – 2013 – „Wszechstronny rozwój dziecka jego przyszłością”.
W ramach projektów w szkole zorganizowane zostały zajęcia przygotowujące uczniów do matury z matematyki, języka polskiego, geografii, języka angielskiego, jak też zajęcia turystyczno – krajoznawcze skierowane do uczniów zainteresowanych problematyką ekologiczną. Odbywały się też spotkania  z doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem oraz wyjazdy edukacyjne min. do teatru, Muzeum Przyrody, Ogrodu botanicznego, Galerii sztuki, Centrum Nauki Kopernik. W szkole przybyło również sprzętu ICT a także projektory, tablice interaktywne i inne pomoce naukowe.

Niemal od początku istnienia liceum odnosiliśmy sukcesy w różnych dziedzinach:
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej.
– rok szkolny 1998/1999 – Sylwester Grądzik doszedł do szczebla wojewódzkiego, zajmując po drodze  I miejsce w powiecie a następnie  I miejsce w rejonie,
– rok szkolny 2005/2006 – uczennice Ewelina Mrówka i Paulina Sochaczewska zajęły I miejsce w powiecie i dotarły do 6 miejsca w województwie,
– rok szkolny 2006/2007 – Grzegorz Kaczmarczyk i Jakub Grudziądz zajęli I miejsce w powiecie.
– 2012/2013 – I m w powiecie, VI w województwie – Izabela Kaczmarczyk, Wioletta Kilijańska
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”
2014/2015 I m w powiecie, IV m  województwie – Nikodem Zyśk
„Moje finanse, z klasy do kasy” to konkurs pod patronatem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie z naszego liceum wzięli w nim udział w 2006r. Po pierwszym tygodniu inwestowania byli najlepszą drużyną w województwie. Nagrodą była wizyta w redakcji Gazety Wyborczej, wywiad i upominki. Ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce w województwie  na ponad 600 zespołów, które wzięły udział w konkursie.
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
2013/2104 ,,Fundusze na Warmii” – II m Aneta Golan
2014/2105 ,,Mój zabytek” – wyróżnienie Dawid Mikołajczyk
Ogólnopolski Multimedialny Konkurs ,,Nasze Nadleśnictwo” – wyróżnienie Łucja Gronowska
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia
2011/2012 I m  w rejonie – Izabela Kaczmarczyk, Wioletta Kilijańska
2014/2015 I m w rejonie Nikodem Zyśk
2015/2016 I m  w rejonie, VII m  województwie Nikodem Zyśk
Przez wszystkie lata prężnie działa Samorząd Uczniowski. To z jego inicjatywy obchodziliśmy w szkole: Dzień Chłopaka, Otrzęsiny klas I „na wesoło”, połączone z Dniem Nauczyciela, Andrzejki, Spotkania wigilijne, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek. Aktywnie uczestniczymy w obchodach świąt narodowych, przygotowując gminne akademie z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Patriotyzmu.

Dzisiaj sięgając w przeszłość i przypominając historię szkoły – możemy być TYLKO I WYŁĄCZNIE dumni, że jesteśmy Jej absolwentami i pracownikami. Mamy nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak nasze pokolenie, zostaną godnym spadkobiercami tradycji szkoły.

               

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu