Narodowe Święto Niepodległości

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Rozogach z okazji Święta Niepodległości zorganizowano konkurs na najciekawszą gazetkę na ten temat. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy w Gimnazjum, Liceum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Oceny gazetek dokonano na dwóch poziomach: gimnazjalnym, gdzie wyłoniono trzy najciekawsze gazetki: I miejsce zdobyła klasa I A, drugie, klasa II A i trzecie klasa III A; na poziomie ponadgimnazjalnym, najciekawszą gazetkę wykonała klasa II ZSZ. Wszyscy zwycięscy otrzymali słodkie nagrody.

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu