Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Wycieczka do Warszawy

Dnia 2 czerwca 2016r. 40 gimnazjalistów z klas: IB, IIA, IIB, IID i  IIIB z panią Dyrektor Joanną  Wasik, księdzem Józefem Midurą i nauczycielami: Elżbietą  Siernicką, Grażyną Zapert  i  Jarosławem  Kozikowskim uczestniczyło we  Mszy  Świętej w intencji  Patrona naszego  Gimnazjum  księdza  Jana  Twardowskiego  z  okazji  101 rocznicy  Jego  Urodzin.  Mszę   Świętą sprawował  ksiądz  Kardynał  Kazimierz  Nycz i  wielu  innych  Kapłanów. Zatrzymaliśmy  się  przez  chwilę  w  zadumie  przy mosiężnej   ławeczce  z postacią  księdza  Jana. Następnie  zwiedziliśmy  mieszkanie,  w  którym  jeszcze  niedawno  mieszkał  ksiądz  JAN.