Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Jubileusz 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego

21 marca 2017 roku odbyla się uroczystość Jubileuszu 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach.

Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!
….W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.
Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą  jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.
W naszej szkole najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w nasze mury, a my staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań, a także sprawdzenia się w różnorodnych olimpiadach, konkursach,  zawodach sportowych. Motywujemy do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań.
Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale  dziś jednak skupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość…..

 

…Szkoła  jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów,  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także  przyjaciół  i rodziców. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia. W murach tejże  szkoły na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie.
Szkołę tworzą przede wszystkim ludzie, to od nich zależy jak będzie wyglądała, jaki będzie jej poziom, jaka będzie w niej atmosfera, czy po latach nauki absolwenci zechcą do niej wejść i pochwalić się swoimi sukcesami.
Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi, którzy tu w przeszłości pracowali i tym którzy pracują dzisiaj.
Dziękuję tym wszystkim, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły.
Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę.
Dziękuję przedstawicielom organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Bez wsparcia finansowego, logistycznego, merytorycznego, prawnego trudno byłoby mówić o właściwym funkcjonowaniu szkoły na rynku edukacyjnym.
Przyjmijcie państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę.
,,Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani kupuje, ale które się ofiaruje’’….

….Jubileusz to także okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół szkoły. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy dla wielu osób. Chciałabym im dzisiaj powiedzieć skromne: „dziękuję”.
Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy zawsze jest Uczeń, duszą szkoły jest Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, a dumą Absolwenci”
I to z myślą o absolwentach, już dzisiaj, zapraszamy na Bal absolwenta, który odbędzie się 23 września 2017r.  i tym samym zakończy obchody Roku Jubileuszowego, które rozpoczęły się 6 stycznia Mszą Św. w naszym Kościele.
Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, absolwentom oraz uczniom życzę, aby zawsze czuli dumę i radość, że współtworzą historię Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach…