bipLogo


naglowek03

DEN 2016

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkół ponadgimnazjalnych złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, życząc przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz ogromu cierpliwości.