Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Wigilia szkolna

„Piąty talerz” to tytuł przedstawienia, które odbyło się w Zespole Szkół w Rozogach w dniu 21 grudnia 2015r. Przedstawienie to nawiązywało do tradycji nakrywania do stołu w czasie Wieczerzy Wigilijnej, kiedy to każda rodzina dostawia dodatkowe nakrycie dla „gościa”, który może się    w tym dniu zjawić, z przesłaniem co w czasie Wigilii powinno być rzeczywiście najważniejsze.  Po przedstawieniu ks. Józef Midura przeczytał modlitwę i złożył wraz z panią dyrektor świateczne życzenia dla całej spłeczności Zespołu Szkół w Rozogach.