bipLogo


naglowek03

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI 2018/2019
do Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia

 • 7 maja - 12 czerwca 2018r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 • 22 – 26 czerwca 2018r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- kandydaci do branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową,

Oryginały lub kopie poświadczone ,,za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 • Do 29 czerwca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 2 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 • Do 10 lipca 2018r.potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (o ile nie zostały złożone w dniach 23 - 27 czerwca).

 • 11 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

Postępowanie uzupełniające

 • 16 lipca - 7 sierpnia 2018r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

wraz z następującymi dokumentami:

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- kandydaci do branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową,

Dokumenty poświadczone ,,za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 • Do 21 sierpnia 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 22 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 • Do 29 sierpnia 2018r.potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (o ile nie zostały złożone w dniach 22 - 26 czerwca).

 • 30 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc.