Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

ANDRZEJKI 2018

Samorząd Uczniowski klasy III A Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach z okazji Andrzejek, 30 listopada zorganizował dla uczniów szkoły moc atrakcji. Były wróżby, lanie wosku, słodkie przekąski i świetna zabawa. Życzymy wszystkim spełnienia dobrych przepowiedni.

                                                                                                                               SU kl. III A wraz z opiekunem p. Piotrem Radoch

PÓŁMETEK

24 listopada 2018 r. uczniowie klasy II LO wraz z wychowawcą i rodzicami zorganizowali uroczyste spotkanie półmetkowe. Zabawa w gronie klasowym była dobrą okazją do integracji uczniów oraz zacieśnienia współpracy wychowawcy z rodzicami.
                                                                                                                                    Wychowawca klasy – Piotr Radoch

Studniówka 2017

Uroczystość studniówkowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach odbyła się 14 stycznia 2017 r. w Sali bankietowe Coloseum w Wolkowych. Bal studniówkowy rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem, nad którym pracowała cała klasa wraz z wychowawcą p. Kamilą Górniak -Stolarczyk. Licealiści przywitali wszystkich zaproszonych gości i poprosili panią dyrektor Joannę Wasik o uroczyste otwarcie balu studniówkowego. Pani dyrektor przypomniała symbolikę studniówki oraz złożyła życzenia maturzystom. Wójt Gminy Rozogi pan Zbigniew Kudrzycki w swoim przemówieniu wspomniał o znaczeniu czasu, który nieuchronnie zbliża uczniów do egzaminu dojrzałości i podjęcia decyzji edukacyjno – zawodowych. Licealiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. W imieniu rodziców głos zabrali państwo Turek składając wyrazy wdzięczności dyrekcji i wychowawcy za opiekę podczas pobytu ich dzieci w szkole. Zabawa studniówkowa trwała do późnych godzin nocnych.

Dzień chłopaka 2016

Dzień chłopaka w naszej szkole został uczczony wspaniałym tortem. Dziewczęta wspólnie odśpiewały 100 lat dla naszych chłopców i nauczycieli.

 

Studniówka klasy III LO

Uroczystość studniówkowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach odbyła się 30 stycznia 2016 w restauracji Camden Club. Bal maturalny rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem, którego przygotowaniem zajęła się pani Marzena Murawska. Podczas części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Joanna  Wasik, która przypomniała symbolikę studniówki oraz złożyła życzenia maturzystom – rocznik 2016. Wójt Gminy Rozogi pan Zbigniew Kudrzycki w swoim przemówieniu wspomniał o znaczeniu czasu, który nieuchronnie zbliża uczniów do egzaminu dojrzałości i podjęcia decyzji edukacyjno – zawodowych. Licealiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Na zakończenie, pani Barbara Kaczmarczyk w imieniu rodziców złożyła wyrazy wdzięczności dyrekcji i wychowawcy za opiekę podczas pobytu ich dzieci w szkole. Zabawa studniówkowa trwała do późnych godzin nocnych.