bipLogo


naglowek03

Konkurs piosenki w językach angielskim i niemieckim

W dniu  31 marca 2016r. w Zespole Szkół w Rozogach odbył się czwarty konkurs piosenki w językach angielskim i niemieckim. Poziom wykonywanych utworów był, jak zwykle, bardzo wysoki co pokazuje, że uczniowie chcą brać udział i zwyciężać w tego rodzaju konkursach. W części anglojęzycznej wzięło udział 7 wykonawców.  Pierwsze miejsce, ex aequo, zajęły dwie uczennice: Michalina Dąbkowska z kl. III a i Oliwia Kordek również z kl. III a; drugie miejsce zajęła Klaudia Jędrzejczyk z kl. III a. Trzeciego miejsca w tej edycji nie przyznano ale wyróżniono: Julię Kordek z kl. I b i Dominikę Darmofał z kl. III a. W części niemieckojęzycznej wzięła udział tylko jedna osoba  - Klaudia Jędrzejczyk z kl. III a i zajęła pierwsze miejsce.

Czytaj więcej: Konkurs piosenki w językach angielskim i niemieckim

KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII 2016” GIMNAZJUM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ROZOGACH

31 marca 2016 r. w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego odbył się po raz kolejny konkurs ortograficzny. Ma on na celu podnoszenie poziomu ortografii, ponadto ma rozbudzać zainteresowanie językiem ojczystym, inspirować do pracy nad opanowaniem zasad poprawnego pisania i przestankowania, jak również stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji. W pierwszej części uczniowie pisali dyktando, w drugiej wykonywali zadania ortograficzno - interpunkcyjne.
W konkursie wzięło udział 49 uczniów z trzech oddziałów: z Rozóg, Dąbrów i Klonu.

Najlepszy okazał się:
Jakub Jędrzejczyk z klasy III d – zdobył tytuł „Mistrza Ortografii 2016”
Artur Żarnoch z klasy III d – zdobył tytuł „Wicemistrza Ortografii 2016”
Oto kolejne nagrodzone miejsca:
III m. : Kacper Jędrzejczyk z klasy ID
Wyróżnienia: Dominika Darmofał (IIIa), Dominika Zyśk (IIIB), Julia Kudrzycka (Ia),
Oliwia Kordek (IIIa), Dominik Kaczyński (IIK), Magdalena Wielk (IIId)

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej  „Zjawiska fenologiczne w lasach mazurskich” w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach

21 marca 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach, odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej, pod hasłem „Zjawiska fenologiczne w lasach mazurskich”.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W eliminacjach wstępnych wzięło udział 37 uczniów, zaś w finale 9 osób rywalizowało  w trzyosobowych zespołach. Etap finałowy odbył się w trzech rundach, w I uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę dotyczącą zagadnień z ekologii, ochrony przyrody i środowiska, II etap finału polegała na rozwiązaniu zadań problemowych i praktycznych z zakresu tematycznego konkursu, w III części zostały przedstawione diaporamy, pt. „Fenologiczne pory roku na Pojezierzu Mazurskim”.
Zwycięzcami finału konkursu zostali:
I miejsce – Marlena Kozłowska, Klaudia Gajk, Daria Zyśk
II miejsce – Łucja Gronowska, Alicja Anuszkiewicz, Michalina Świder
III miejsce – Nikodem Zyśk, Paweł Michalak, Jakub Siurnicki
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Spychowo, Mazurski Park Krajobrazowy oraz Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja. Swoją obecnością na konkursie zaszczycił nas przedstawiciel Nadleśnictwa Spychowo, pan Krzysztof Kilijański. Konkurs oceniała komisja w składzie: pani Agnieszka Olender i pani Marzena Murawska. Organizatorem konkursu był pan Piotr Radoch, nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Rozogach.

Konkurs piosenki w językach angielskim i niemieckim

W dniu  28 kwietnia 2015r.  w  Zespole Szkół w Rozogach odbył się  trzeci już konkurs piosenki w językach angielskim i  niemieckim.  Poziom wykonywanych utworów był bardzo wysoki co pokazuje, że uczniowie chcą brać udział i zwyciężać w takich konkursach. W części anglojęzycznej wzięło udział 10 wykonawców:9 na poziomie gimnazjalnym i jedna - ponadgimnazjalnym. Pierwsze miejsce, ex aequo zajęły dwie uczennice: Klaudia Bubrowiecka z kl. III b i Klaudia Jędrzejczyk z kl. II a; drugie miejsce, ex aequo zajęły: Oliwia Kordek z kl. II a, i Michalina Dąbkowska z kl. II a. Trzecie miejsce  zajęła Natalia Mikołajczyk także z klasy II a. W tej części wyróżniono: Darię Darmofał z kl. I LO,  Dominikę Darmofał z kl. II a i Karola Drężka z kl. II b. W części niemieckojęzycznej wzięło udział czworo wykonawców: jedna solistka i trzy grupy. Niepokonaną, jak w ubiegłym roku, w tej części okazała się  okazała się Oliwia Kordek z klasy II a, która zajęła I miejsce.

Czytaj więcej: Konkurs piosenki w językach angielskim i niemieckim

XI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

XI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Bogactwo przyrodnicze LKP – Lasy Mazurskie” odbyła się w II etapach. W pierwszym eliminacyjnym, który odbył się 16 marca 2015r. wzięło udział  24 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, z czego wytypowano 9 uczestników do finału. II etap konkursu miał miejsce 31 marca 2015r., uczniowie w zespołach trzyosobowych rozwiązywali zadania dotyczące problematyki konkursu oraz przedstawili wykonane przez siebie diaporamy pt. „Skarby przyrody Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasy Mazurskie”. Tegoroczna edycja konkursu miała na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące:
- zadań oraz podstaw funkcjonowania LKP w Polsce,
- warunków klimatycznych, glebowych i wodnych LKP Lasy Mazurskie,
- fauny i flory na terenie LKP Lasy Mazurskie,
- zagospodarowania lasów,
- ochrony przyrody na terenie LKP Lasy Mazurskie,
- funkcji lasu.

Czytaj więcej: XI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej