Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

XI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

XI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Bogactwo przyrodnicze LKP – Lasy Mazurskie” odbyła się w II etapach. W pierwszym eliminacyjnym, który odbył się 16 marca 2015r. wzięło udział  24 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, z czego wytypowano 9 uczestników do finału. II etap konkursu miał miejsce 31 marca 2015r., uczniowie w zespołach trzyosobowych rozwiązywali zadania dotyczące problematyki konkursu oraz przedstawili wykonane przez siebie diaporamy pt. „Skarby przyrody Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasy Mazurskie”. Tegoroczna edycja konkursu miała na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące:
- zadań oraz podstaw funkcjonowania LKP w Polsce,
- warunków klimatycznych, glebowych i wodnych LKP Lasy Mazurskie,
- fauny i flory na terenie LKP Lasy Mazurskie,
- zagospodarowania lasów,
- ochrony przyrody na terenie LKP Lasy Mazurskie,
- funkcji lasu.

Czytaj więcej: XI edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Rejonowy etap XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia odbył się w Szczytnie 13grudnia 2014r. Nasz Zespół Szkół reprezentowało dwóch uczniów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Dawid Mikołajczyk i Nikodem Zyśk oraz jedna uczennica Julia Krajza w kategorii gimnazjów. Młodzież miała do rozwiązania test składający się z 30 pytań, a przy równej liczbie punktów rozstrzygająca była dogrywka. Uczniowie klasy II LO wykazali się dużą znajomością problematyki zdrowego stylu życia zajmując bardzo dobre miejsca - Dawid Mikołajczyk III miejsce, a Nikodem Zyśk I miejsce w rejonie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Nikodem zakwalifikował się do Olimpiady Wojewódzkiej. Obydwaj otrzymali dyplomy oraz ciekawe nagrody. Uczniów przygotowywali nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Kozikowski i Waldemar Zyśk.

Czytaj więcej: OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

"Jak w bajce"

„Przygoda z przyrodą Mazurskiego Parku Krajobrazowego”

Magdalena Deptuła z klasy IIIa otrzymała nagrodę główną w powakacyjnym konkursie literackim „Przygoda z przyrodą Mazurskiego Parku Krajobrazowego” w kategorii - gimnazjum. Napisany przez Magdę autorski wiersz, pt. „Jak w bajce” inspirowany przyrodą oraz prezentacją walorów przyrodniczo – krajobrazowych MazurskiegoParku Krajobrazowego został doceniony przez jurorów. Pracę do konkursu zgłosił nauczyciel biologii – p. Piotr Radoch.

 

Jak w bajce”

Życie na Mazurach

jak w pięknej bajce płynie

Nikt czasu nie liczy

w tej spokojnej krainie

Nikt o nic nie pyta

każdy wie doskonale

Że spokojniejszego miejsca

nie znajdzie w świecie całym

Na sennej polanie

o zachodzie słońca

Ptasiego koncertu

Słuchać można bez końca

I nikt się tu nie śpieszy

nikt stąd nie ucieka

Mazurska kraina

na każdego czeka

Magdalena Deptuła