Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Drzewa i krzewy lasów mazurskich

XIII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Drzewa i krzewy lasów mazurskich” w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach

24 marca 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach, odbyła się XIII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej, pod hasłem „Drzewa i krzewy lasów mazurskich”.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W eliminacjach wstępnych wzięło udział 25 uczniów, zaś w finale 9 osób rywalizowało  w trzyosobowych zespołach. Etap finałowy odbył się w trzech rundach, w I uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę dotyczącą zagadnień z ekologii, ochrony przyrody i środowiska, II etap finału polegała na rozwiązaniu zadań problemowych i praktycznych z zakresu tematycznego konkursu, w III części zostały przedstawione diaporamy, pt. „Drewno – surowiec doskonały”.
Zwycięzcami finału konkursu zostali:
I miejsce – Daria Łysiak, Dajana Zuzelska, Lidia Trzcińska
II miejsce – Łucja Gronowska, Daria Darmofał, Michalina Świder
III miejsce – Aleksandra Ejdys, Dominika Pliszka, Michalina Świder
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Spychowo. Konkurs oceniała komisja w składzie: pani Teresa Kobus i pani Marzena Murawska. Organizatorem konkursu był pan Piotr Radoch, nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Rozogach.