Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej  „Zjawiska fenologiczne w lasach mazurskich” w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach

21 marca 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach, odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej, pod hasłem „Zjawiska fenologiczne w lasach mazurskich”.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W eliminacjach wstępnych wzięło udział 37 uczniów, zaś w finale 9 osób rywalizowało  w trzyosobowych zespołach. Etap finałowy odbył się w trzech rundach, w I uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę dotyczącą zagadnień z ekologii, ochrony przyrody i środowiska, II etap finału polegała na rozwiązaniu zadań problemowych i praktycznych z zakresu tematycznego konkursu, w III części zostały przedstawione diaporamy, pt. „Fenologiczne pory roku na Pojezierzu Mazurskim”.
Zwycięzcami finału konkursu zostali:
I miejsce – Marlena Kozłowska, Klaudia Gajk, Daria Zyśk
II miejsce – Łucja Gronowska, Alicja Anuszkiewicz, Michalina Świder
III miejsce – Nikodem Zyśk, Paweł Michalak, Jakub Siurnicki
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Spychowo, Mazurski Park Krajobrazowy oraz Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja. Swoją obecnością na konkursie zaszczycił nas przedstawiciel Nadleśnictwa Spychowo, pan Krzysztof Kilijański. Konkurs oceniała komisja w składzie: pani Agnieszka Olender i pani Marzena Murawska. Organizatorem konkursu był pan Piotr Radoch, nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Rozogach.