bipLogo


naglowek03

działania projektowe

Raport z czwartych warsztatów międzynarodowych „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”

Raport z czwartych warsztatów międzynarodowych „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”
W Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Rozogach19 – 25 marca 2018r.
w ramach projektu Erasmus+ pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”
2016-1-PL01-KA219-026076_1

Cele warsztatu:
- przygotowanie i przedstawienie publiczne krótkiego widowiska kurpiowskiego - Stand Up Drama –  "W kurpiowskiej izbie", autorstwa Jan Kani, w języku angielskim;
- nauczenie się ludowych tańców kurpiowskich z prostą choreografią, rozwijanie koordynacji ruchów rąk i nóg zgodnie z rytmem i melodią, liczenie i akcentowanie kroków;
- poznanie i nauka prostej sztuki kurpiowskiej: rzeźby z ciasta, rzemiosła, bibułowych kwiatów i wycinanki z papieru, pisanek wielkanocnych - kształtowanie umiejętności matematycznych - figury geometryczne, wymiary, liczenie elementów, symetria w wycinance, rzeźbie i kwiatach; eksponowanie wytworów na publicznej prezentacji;
- motywowanie uczniów z różnych krajów i z różnymi trudnościami: edukacyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi do uczenia się języków narodowych i obcych;
- promowanie dzielenia się doświadczeniami szkolnymi w zakresie metod, innowacji i dobrych praktyk w celu poprawy podstawowych umiejętności uczniów poprzez sztukę, taniec i teatr;
- rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie używania języka obcego, umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności matematycznych i ICT;
- rozwijanie i promowanie kreatywności i odpowiedzialności uczniów poprzez ich zaangażowanie w cały proces planowania, organizowania i prezentowania swoich osiągnięć podczas warsztatów;
- doświadczanie polskiej, kurpiowskiej kultury regionalnej i tradycji kultywowanych w regionie;
- poznanie najciekawszych miejsc Warszawy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto - poznanie kultury i dziedzictwa Polski:
- zwiedzanie Olsztyna, Muzeum Warmii i Mazur, Zamku i Starego Miasta.
- spróbowanie tradycyjnych polskich, kurpiowskich potraw,
- stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rozogach a "Cultural Association Terpsichore"- Centrum Kultury z Schimatarii w Grecji.

Czytaj więcej: Raport z czwartych warsztatów międzynarodowych „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka,...

Warsztaty międzynarodowe pt. „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”

W dniach 19 – 25 marca 2018 r. w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach odbywały się warsztaty międzynarodowe pt. „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”, w których udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich z Grecji, Chorwacji i Słowenii, w ramach projektu Erasmus+ pt. „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”. W czasie trwania warsztatów prowadzono zajęcia tańca kurpiowskiego, dramy kurpiowskiej i zajęcia plastyczne związane z tradycją wykonywania palmy wielkanocnej – nauką robienia kwiatów z bibuły, wycinanki związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz nauką wykonywania ozdobnych pisanek na bazie styropianu. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez lokalnych twórców ludowych: taniec – p. Jan Kania oraz Patrycja Kuczyńska, drama – p. Agnieszka Hakizimana – widowisko „W kurpiowskiej izbie” autorstwa Jana Kani, wystawione w dniu 24 marca 2018 r. w języku angielskim; kwiaty z bibuły - p. Elżbieta Kasznia oraz wycinanka - p. Stanisław Ropiak. W czasie prezentacji przedstawienia oraz uroczystości związanych z Niedzielą Palmową 25.03.2018, zorganizowano wystawę prac uczestników warsztatu.

Czytaj więcej: Warsztaty międzynarodowe pt. „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce...

„W kurpiowskiej izbie”

W dniu 22  grudnia  2017 roku, w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, odbyło się widowisko teatralne – folklorystyczna drama, połączone z Wigilią Szkolną, zatytułowane „W kurpiowskiej izbie”, autorstwa lokalnego twórcy i artysty kurpiowskiego, Pana Jana Kani. Pan Jan odegrał także jedną z postaci przedstawienia, w którym w role wcielili się uczniowie klasy III D i II D z Oddziału Gimnazjum w Dąbrowach oraz gościnnie tańczyła grupa tańca regionalnego z klasy III K z Oddziału w Klonie. Uczniów przygotowała Pani Elżbieta Siernicka przy współpracy Pani Danuty Mrówka – Kierownika Filii Bibliotecznej w Dąbrowach oraz Pana Jana Kani.
Widowisko to było kolejnym działaniem projektu Erasmus+ pt. „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów z użyciem multi – i interdyscyplinarnych metod angażując ich zdolności artystyczne i naturalną potrzebę wiedzy, interakcji i zabawy, a w tym roku szkolnym - zbadanie wpływu naszej kultury i tradycji regionalnych, kultywowanych w regionie, na proces uczenia się oraz promowanie naszego dziedzictwa i kultury regionalnej na arenie europejskiej.

Czytaj więcej: „W kurpiowskiej izbie”

Międzynarodowe warsztaty pt. „Sztuka lokalna" w Słowenii

Sprawozdanie z  międzynarodowych warsztatów
pt. „Sztuka lokalna - plenery, tańce ludowe i drama matematyczna”,
organizowanych w Osnovna sola Toma Brejca, Kamnik, Słowenia
w dniach 09.10.2017 – 14.10.2017
 realizacja działania projektu Erasmus+
„Through artistic abilities to developed basic skills”,
nr umowy: 2016-1-PL01-KA219-026076_1

Cele warsztatu:
Matematyka jest takim dramatem, ale czy może też być zabawą? Teatr improwizacji o tematyce matematycznej, tworzący opartą na matematyce "aktywność" – zabawa w wyszukiwanie celów matematycznych w sztuce i ich odgrywanie – Drama sytuacyjna „Escape school” – „Ucieczka ze szkoły”.
Cele szczegółowe:
- nauczenie się piosenek w języku słoweńskim i angielskim, a także kroków słoweńskiego tańca – improwizacji ruchowej z prostą choreografią i rozwijanie koordynacji ruchowej rąk i nóg;
- rozwijanie orientacji w ograniczonej przestrzeni i poczucia zadowolenia podczas opanowywania ekspresji ciała poprzez ruch;
- publiczne przedstawienie wszystkich prac wykonanych podczas warsztatów;
- motywowanie uczniów z różnych krajów i środowisk, mających różne trudności edukacyjne, ekonomiczne i społeczne do uczenia się języków obcych i narodowych;
- promowanie wymiany doświadczeń w szkole w zakresie metod, innowacji i dobrych praktyk w celu podniesienia podstawowych umiejętności uczniów podczas Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli na temat Kompetencji Uczniów;
- rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych, umiejętności komunikacyjnych, matematycznych i ICT;
- rozwijanie i promowanie kreatywności i odpowiedzialności uczniów poprzez ich zaangażowanie w cały proces planowania, organizowania i prezentowania ich osiągnięć podczas warsztatów;
- poznanie słoweńskiej kultury regionalnej i tradycji kultywowanych w regionie;
- zwiedzanie Velikej Planiny – Hali w Alpach Kamnickich – dziedzictwa tego regionu, Kamnika oraz Stolicy – Lublany;
- próbowanie tradycyjnych słoweńskich potraw.

Czytaj więcej: Międzynarodowe warsztaty pt. „Sztuka lokalna" w Słowenii

Spotkanie koordynatorów

Sprawozdanie z trzeciego międzynarodowego spotkania koordynatorów projektu
"Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych"
NR Umowy: 2016-1-PL01-KA219-026076_1
25.09.2017  - 27.09.2017 w 1st Primary School of Schimatari, Viotia, Greece

Cele spotkania:

- szczegółowe opracowanie i omówienie planu działań na drugi rok projektu,
- wprowadzenie wniosków z poprzedniego spotkania w planowaniu dat wydarzeń i działań projektowych w każdej szkole,
- wprowadzenie nowych pomysłów lub zmian do wcześniej ustalonego harmonogramu,
- uszczegółowienie i ustalenie działań i zamierzeń dla warsztatów międzynarodowych planowanych w drugim roku projektu w Słowenii i w Polsce,
- opracowanie planu ewaluacji działań na drugi rok,
- omówienie wydatków z budżetu na zarządzanie projektem,
- praca nad przewodnikiem dla nauczycieli,


Czytaj więcej: Spotkanie koordynatorów