Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

działania projektowe

Romeo i Julia

W dniu 9 lutego 2017r. O godz. 15.30, w Zespole Szkół w Rozogach, na zebraniu z rodzicami, odbyło się przedstawienie teatralne przygotowane na podstawie fragmentu uproszczonej wersji dramatu Williama Szekspira, autorstwa Elizabeth Weinstein pt. „Shakespeare With Children – Six Scripts for Young Players” wyd. Smith and Kraus Publishers, 2008r.
Przedstawienie odbyło się w ramach działań projektu Erasmus+  pt. „Through artistic abilities to develop basic skills”, w wykonaniu uczniów zaangażowanych w pracę klubu teatralnego, pod opieką pań: Elizy Herasimiuk i Anity Dąbrowskiej. Dekoracje do przestawienia wykonał klub plastyczny pod opieką pani Aldony Kaczmarczyk.
Komentarz do przedstawienia „Romeo i Julia” na podstawie sztuki Williama Szekspira – scena balkonowa.
Historia Romeo i Julii to znany na całym świecie dramat angielskiego pisarza Wiliama Szekspira. Jego liczne interpretacje odnajdujemy w tysiącach adaptacji scenicznych i filmowych. Setki poematów oraz dzieł sztuki powstałych w oparciu o pierwotny tekst dramatu ukazuje różnorodne odsłony tej pięknej, lecz jakże tragicznej historii o nieszczęśliwej miłości dwojga młodych ludzi. Szekspir główne wątki akcji „Romea i Julii” osadził w Weronie. Młodzi poznali się na balu w domu Kapelettich i zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, a ponieważ pochodzą ze zwaśnionych rodzin, ich miłość jest zakazana.  
Do naszego przedstawienia wybraliśmy scenę balkonową, jedną z najbardziej romantycznych scen w literaturze światowej. Romeo, pod osłoną nocy, udaje się pod balkon Julii, aby wyznać jej swoje uczucia. Okazuje się, nie jest też obojętny dla Julii. Scena balkonowa to piękne wyznania i czułe słowa przepełnione miłością.

Przedstawienie teatralne pt. „Romeo i Julia” wystawione w dniu 9 lutego 2017r. do pobrania

Spotkanie w Grecji

Warsztaty międzynarodowe pt. "Drama i teatr starożytny Grecji z elementami muzyki i sztuki", odbyły się w dniach 21.11.2016r. - 28.11.2016r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Schimatari, Viotia, Grecja, w ramach projektu Erasmus+
Cele warsztatów:
- zdobycie przez uczniów i nauczycieli z czterech szkół uczestniczących wiedzy o tym, jak teatr starożytnej Grecji był zbudowany,
- poznanie tragedii i komedii starożytnej Grecji oraz zapoznanie się z muzyką i sztuką tego kraju,
- poznanie greckiej cywilizacji, tradycji i zwyczajów poprzez zaangażowanie we wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego opartego na komedii starożytnego komediopisarza - Arystofanesa, pt. "Ptaki" w języku angielskim i greckim.
- praca w grupach: teatralnej, muzyczno – tanecznej i plastycznej nad przygotowaniem wspólnego przestawienia,
- rozwijanie umiejętności 21. wieku, takich jak: współpraca w grupie i między grupami, samodzielne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność w procesie uczenia się, rozwijanie pewności siebie podczas przygotowań do publicznego wystawienia produktu wspólnej pracy dla środowiska, władz lokalnych, rodziców, nauczycieli i innych uczniów.
Warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem działań projektu, jako realizacja jego głównych celów.

raport z warsztatów w Grecji do pobrania

 

Pierwsze spotkanie ponadnarodowe

The first transnational Erasmus+ project meeting  17th - 21st October 2016,  Rozogi Poland “Through artistic abilities to developed basic skills”

prezentacja do pobrania

Chcieliśmy poczuć Ducha Teatru…

10 października 2016 r. roku udaliśmy się na wycieczkę do Olsztyna. Zaczęliśmy od wizyty w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, który uzyskał status Narodowej Instytucji Kultury -  to pierwsza jednostka kulturalna w północno – wschodniej Polsce o takiej randze.
Tym razem nasza wycieczka  miała ona inny cel, niż oglądanie sztuki i podziwianie gry aktorskiej. Udaliśmy się na wędrówkę za kulisy teatru…
Na początku wysłuchaliśmy historii powstania tego budynku,  następnie wyruszyliśmy na zwiedzanie wszystkich zakątków Teatru.  Była to niezwykła wycieczka, mogliśmy wejść na scenę, obejrzeć z bliska scenografię , zajrzeć do budki suflera i inspicjenta, byliśmy również w pracowni krawieckiej, modelatorskiej, w  garderobie aktorów. Wysłuchaliśmy ciekawej lekcji na temat powstawania sztuki teatralnej, a także kilku zabawnych historyjek związanych z przedstawieniami.  Potem udaliśmy się do Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej na multimedialną  lekcję:  „W maskach i na koturnach - teatr starożytnej Grecji” , podczas  której dowiedzieliśmy się, jakie były początki teatru, poznaliśmy genezę spektaklu, budowę teatru, rolę aktora i chóru, komponenty przedstawienia, omówiliśmy ciekawe rozwiązania scenograficzne, a także mówiliśmy o różnicach między  teatrem antycznym a współczesnym.
 To była niezapomniana wycieczka…