bipLogo


naglowek03

działania projektowe

Spotkanie w Grecji

Warsztaty międzynarodowe pt. "Drama i teatr starożytny Grecji z elementami muzyki i sztuki", odbyły się w dniach 21.11.2016r. - 28.11.2016r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Schimatari, Viotia, Grecja, w ramach projektu Erasmus+
Cele warsztatów:
- zdobycie przez uczniów i nauczycieli z czterech szkół uczestniczących wiedzy o tym, jak teatr starożytnej Grecji był zbudowany,
- poznanie tragedii i komedii starożytnej Grecji oraz zapoznanie się z muzyką i sztuką tego kraju,
- poznanie greckiej cywilizacji, tradycji i zwyczajów poprzez zaangażowanie we wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego opartego na komedii starożytnego komediopisarza - Arystofanesa, pt. "Ptaki" w języku angielskim i greckim.
- praca w grupach: teatralnej, muzyczno – tanecznej i plastycznej nad przygotowaniem wspólnego przestawienia,
- rozwijanie umiejętności 21. wieku, takich jak: współpraca w grupie i między grupami, samodzielne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność w procesie uczenia się, rozwijanie pewności siebie podczas przygotowań do publicznego wystawienia produktu wspólnej pracy dla środowiska, władz lokalnych, rodziców, nauczycieli i innych uczniów.
Warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem działań projektu, jako realizacja jego głównych celów.

raport z warsztatów w Grecji do pobrania

 

Pierwsze spotkanie ponadnarodowe

The first transnational Erasmus+ project meeting  17th - 21st October 2016,  Rozogi Poland “Through artistic abilities to developed basic skills”

prezentacja do pobrania

Chcieliśmy poczuć Ducha Teatru…

10 października 2016 r. roku udaliśmy się na wycieczkę do Olsztyna. Zaczęliśmy od wizyty w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, który uzyskał status Narodowej Instytucji Kultury -  to pierwsza jednostka kulturalna w północno – wschodniej Polsce o takiej randze.
Tym razem nasza wycieczka  miała ona inny cel, niż oglądanie sztuki i podziwianie gry aktorskiej. Udaliśmy się na wędrówkę za kulisy teatru…
Na początku wysłuchaliśmy historii powstania tego budynku,  następnie wyruszyliśmy na zwiedzanie wszystkich zakątków Teatru.  Była to niezwykła wycieczka, mogliśmy wejść na scenę, obejrzeć z bliska scenografię , zajrzeć do budki suflera i inspicjenta, byliśmy również w pracowni krawieckiej, modelatorskiej, w  garderobie aktorów. Wysłuchaliśmy ciekawej lekcji na temat powstawania sztuki teatralnej, a także kilku zabawnych historyjek związanych z przedstawieniami.  Potem udaliśmy się do Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej na multimedialną  lekcję:  „W maskach i na koturnach - teatr starożytnej Grecji” , podczas  której dowiedzieliśmy się, jakie były początki teatru, poznaliśmy genezę spektaklu, budowę teatru, rolę aktora i chóru, komponenty przedstawienia, omówiliśmy ciekawe rozwiązania scenograficzne, a także mówiliśmy o różnicach między  teatrem antycznym a współczesnym.
 To była niezapomniana wycieczka…