Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

działania projektowe

Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu kultur

Raport z warsztatu międzynarodowego pt. „Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu kultur”, organizowanych w Osnovna škola Darda, Chorwacja w dniach 03.04.2017 – 08.04.2017 w ramach projektu Erasmus+ pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”

Czytaj więcej: Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu kultur

Wystawa prac z Erasmusa

W dniu 21 marca 2017r. w oddziale Gimnazjum w Dąbrowach odbyła się wystawa prac uczniów z klubu plastycznego, który podczas zajęc realizował tematykę narodową i o naszej małej ojczyznie.

Noc czytania

W gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach wieczór 17 marca 2017 roku upłynął pod hasłem „Otwarta Noc Czytania”. Było to kolejne działanie projektu Erasmus+ pt.: „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice z czterech szkół partnerskich spotkali się w swoich szkołach, aby wspólnie, za pomocą wideokonferencji, bawić się i rozwijać. W wydarzeniu wzięło udział: 30 uczniów, 6 nauczycieli i 2 rodziców z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach; 45 uczniów, 6 nauczycieli, 9 rodziców z 1st Primary School of Schimatari, w Grecji; 16 uczniów, 4 nauczycieli w Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, w Słowenii oraz 16 uczniów i 4 nauczycieli w Osnovna škola Darda, w Chorwacji. Uczniowie spędzili w szkole 6 godzin, a program składał się z trzech części: niemieckojęzycznej, anglojęzycznej i polskojęzycznej.
W programie spotkania znalazły się między innymi:
- W części niemieckojęzycznej: czytanie i interpretacja plastyczna baśni Braci Grimm pt. „Czerwony Kapturek” w języku niemieckim – ilustrowana charakterystyka postaci występujących w baśni za pomocą obrazów i niemieckich wyrazów.
- W części anglojęzycznej – wideokonferencja e-Twinning  - Live Event za pomocą narzędzi: Adobe Connect i Skype, ze szkołami partnerskimi. A podczas jej trwania, przedstawienie przez uczestników  legend narodowych dla kolegów i koleżanek ze szkół partnerskich:
- głośne czytanie przez uczniów tekstów legend w języku angielskim: Grecja – „The legend of the Bridge of Arta”, Słowenia – „The Legend of Countess Veronika – half woman and half snake”, Polska – „The Legend of the Wawel Dragon”, Chorwacja  - “The Legend of the Black Queen”,
- prezentowanie, za pomocą wideokonferencji, krótkich filmików, prezentacji – ilustrujących wyżej wymienione legendy,
- interpretacje plastyczne legend w wykonaniu uczniów w każdej ze szkół,
- wspólne zabawy: online puzzle, zagadki dotyczące legend i odpowiedzi na zadawane pytania,
- produkt finalny – kontynuowany na lekcjach języka angielskiego w szkołach, stworzenie nowej wspólnej legendy dla czterech uczestniczących krajów z wykorzystaniem postaci i głównych wątków poznanych legend czterech narodów i opublikowanie ich na stronie projektu: https://developedbasicskills.wordpress.com/.
- W części polskojęzycznej - inscenizacja teatralna pt.: „Sąd nad książką” w języku polskim przez uczestników w szkole polskiej. Prezentowanie przez uczniów ciekawych książek, które czytają, w formie wcześniej przygotowanych plakatów i zachęcanie innych do ich przeczytania. Porównanie książki z filmem oraz dyskusja na temat: „Dlaczego warto czytać?”, „Dlaczego młodzież nie czyta książek?”

Sprawozdanie z nocy czytania: pobierz część1 oraz część2

 

Ciekawi ludzie mojego regionu

Grupa projektowa Erasmus+ przygotowuje się do inscenizacji – widowiska pt. ,,W kurpiowskiej izbie’’. W tym celu uczniowie wykonali plakaty pt. ,,Tydzień bez technologii’’, na których zaprezentowali,
jak wykorzystaliby wolny czas, czym by się zajęli; wskazali także wady
i zalety tego stanu rzeczy.
Następnie, 3 marca w szkole w sali regionalnej w Dąbrowach odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi – panią Cecylią Murzyn oraz panem Stanisławem Archackim – mieszkańcami sąsiedniej miejscowości.
Dla zapewnienia przyjemnej atmosfery ustawiono w izbie stoliki i krzesła na wzór kawiarenki. Spotkanie upływało przy gorącej herbacie oraz cieście drożdżowym.
W spotkaniu uczestniczyła grupa projektowa z Dąbrów, koordynator projektu – pani Anita Dąbrowska oraz opiekun grupy teatralnej – pani Elżbieta Siernicka.
Nasi goście opowiadali nam o dawnym życiu na Kurpiach. Ukazali dawną rzeczywistość: życie codzienne, problemy tamtejszych ludzi. Przypomnieli o tym, co robili w dawnym czasie i jak wyglądało ich życie bez dzisiejszej technologii. Opisywali życie w dawnej polskiej szkole i zasady, jakie w niej panowały. Dowiedzieliśmy się,
jak przebiegały lekcje, ile czasu trwały i jakich przedmiotów się na nich uczono. Zwrócili uwagę na wielki szacunek, jakim darzyli uczniowie swoich nauczycieli. Goście przedstawili nam historie swojego dzieciństwa, ukazali uroki wiejskich zabaw tanecznych i powrotach do domu nad ranem, pierwszych rozterkach miłosnych, przygodach i trudach dojrzewania.
Na zakończenie spotkania zaprezentowali nam swoje umiejętności wokalne. Mogliśmy usłyszeć wesołe, a nawet pouczające piosenki. Wymienili rodzaje tańców ludowych.
Ta para zrobiła na nas ogromne wrażenie. Okazało się, że dwoje starszych ludzi potrafi zaimponować młodemu pokoleniu. 

Dzień otwarty - Erasmus+

Dzień Otwarty po warsztatach w Grecji
przedstawienie bożonarodzeniowe
21.12.2016.

Dzień Otwarty dla społeczności lokalnej – prezentacja osiągnięć warsztatów międzynarodowych w Grecji, pt. „Drama i teatr starożytny Grecji z elementami muzyki i sztuki” – uczniowie opowiedzieli czego się nauczyli podczas warsztatów, jakie są ich wrażenia i zaprezentowali film przedstawiający ich pracę oraz miejsca, które zwiedzili.
W tym samym dniu odbyło się bożonarodzeniowe przestawienie – Jasełka, pt. „Ludzie są dobrzy”, w przygotowaniu którego wykorzystano umiejętności nabyte  w czasie warsztatów w Grecji. Sztuka wystawiona przez uczniów realizujących projekt Erasmus+ opowiada o ludziach, którzy spotykają się w autobusie w Wigilię Bożego Narodzenia i początkowo są dla siebie bardzo niegrzeczni. W czasie drogi jednak, gdy autobus utknął w zaspie a oni nie mogą dotrzeć na Wigilię do swoich rodzin, ich nastawienie się zmienia. Wszyscy razem organizują symboliczny stół wigilijny, dzielą się tym, co mają i wspólnie śpiewają kolędy. Dochodzą do wniosku, że „ludzie są dobrzy” i warto być miłym i uprzejmym dla siebie nawzajem.

Na prezentacji zgromadziło się wielu przedstawicieli społeczności lokalnej, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele Urzędu Gminy, rodzice i cała społeczność Zespołu Szkół w Rozogach.