Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

„W kurpiowskiej izbie”

W dniu 22  grudnia  2017 roku, w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, odbyło się widowisko teatralne – folklorystyczna drama, połączone z Wigilią Szkolną, zatytułowane „W kurpiowskiej izbie”, autorstwa lokalnego twórcy i artysty kurpiowskiego, Pana Jana Kani. Pan Jan odegrał także jedną z postaci przedstawienia, w którym w role wcielili się uczniowie klasy III D i II D z Oddziału Gimnazjum w Dąbrowach oraz gościnnie tańczyła grupa tańca regionalnego z klasy III K z Oddziału w Klonie. Uczniów przygotowała Pani Elżbieta Siernicka przy współpracy Pani Danuty Mrówka – Kierownika Filii Bibliotecznej w Dąbrowach oraz Pana Jana Kani.
Widowisko to było kolejnym działaniem projektu Erasmus+ pt. „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów z użyciem multi – i interdyscyplinarnych metod angażując ich zdolności artystyczne i naturalną potrzebę wiedzy, interakcji i zabawy, a w tym roku szkolnym - zbadanie wpływu naszej kultury i tradycji regionalnych, kultywowanych w regionie, na proces uczenia się oraz promowanie naszego dziedzictwa i kultury regionalnej na arenie europejskiej.

Wśród zaproszonych gości byli Radni Gminy Rozogi, Kierownicy instytucji, Dyrektorzy Szkół, Wójt Gminy Rozogi wraz z Panią Sekretarz Gminy oraz rodzice uczniów.  Widowisko obejrzeli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Rozogach wraz z nauczycielami, a ks. Józef Midura wygłosił specjalne życzenia wigilijne oraz przygotował czytanie fragmentu Biblii dotyczącego Narodzenia Jezusa.
Wszyscy zebrani na widowisku goście i uczestnicy mieli okazję spróbować tradycyjnych kurpiowski słodyczy z marchwi i mąki razowej, tzw. „fafernuchów”, które zostały upieczone w Oddziale Gimnazjum w Dąbrowach przez panie: Danutę Mrówka i Anitę Dąbrowską z pomocą pani woźnej, Teresy Turek.
W scenografii widowiska wykorzystano eksponaty znajdujące się w Izbie Regionalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach oraz elementy dekoracji wykonane przez uczniów pod kierunkiem Pani Aldony Kaczmarczyk.
Koordynator projektu:
Anita Dąbrowska