bipLogo


naglowek03

Międzynarodowe warsztaty pt. „Sztuka lokalna" w Słowenii

Sprawozdanie z  międzynarodowych warsztatów
pt. „Sztuka lokalna - plenery, tańce ludowe i drama matematyczna”,
organizowanych w Osnovna sola Toma Brejca, Kamnik, Słowenia
w dniach 09.10.2017 – 14.10.2017
 realizacja działania projektu Erasmus+
„Through artistic abilities to developed basic skills”,
nr umowy: 2016-1-PL01-KA219-026076_1

Cele warsztatu:
Matematyka jest takim dramatem, ale czy może też być zabawą? Teatr improwizacji o tematyce matematycznej, tworzący opartą na matematyce "aktywność" – zabawa w wyszukiwanie celów matematycznych w sztuce i ich odgrywanie – Drama sytuacyjna „Escape school” – „Ucieczka ze szkoły”.
Cele szczegółowe:
- nauczenie się piosenek w języku słoweńskim i angielskim, a także kroków słoweńskiego tańca – improwizacji ruchowej z prostą choreografią i rozwijanie koordynacji ruchowej rąk i nóg;
- rozwijanie orientacji w ograniczonej przestrzeni i poczucia zadowolenia podczas opanowywania ekspresji ciała poprzez ruch;
- publiczne przedstawienie wszystkich prac wykonanych podczas warsztatów;
- motywowanie uczniów z różnych krajów i środowisk, mających różne trudności edukacyjne, ekonomiczne i społeczne do uczenia się języków obcych i narodowych;
- promowanie wymiany doświadczeń w szkole w zakresie metod, innowacji i dobrych praktyk w celu podniesienia podstawowych umiejętności uczniów podczas Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli na temat Kompetencji Uczniów;
- rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie języków obcych, umiejętności komunikacyjnych, matematycznych i ICT;
- rozwijanie i promowanie kreatywności i odpowiedzialności uczniów poprzez ich zaangażowanie w cały proces planowania, organizowania i prezentowania ich osiągnięć podczas warsztatów;
- poznanie słoweńskiej kultury regionalnej i tradycji kultywowanych w regionie;
- zwiedzanie Velikej Planiny – Hali w Alpach Kamnickich – dziedzictwa tego regionu, Kamnika oraz Stolicy – Lublany;
- próbowanie tradycyjnych słoweńskich potraw.


Działania:

Pierwszy dzień - 09.10.2017. (poniedziałek)
- Powitanie gości z zagranicy w szkole w Kamniku,
- Spotkanie z Burmistrzem miasta w szkole i spacer po Kamniku (Stare Miasto z Zamkiem Maligrad),
- Udział uczniów z zagranicy w niektórych lekcjach,
- Gry i zabawy integracyjne wraz ze słowiańskimi uczniami i nauczycielami,
- Podział uczestniczących uczniów na zespoły do pracy w klubach: teatralnym, plastycznym i muzycznym. Rozpoczęcie pracy warsztatowej w klubach.
Drugi dzień - 10.10.2017 (wtorek)
- Wycieczka edukacyjna: wizyta w zamku w Ljubljanie i muzeum szkolnictwa - udział wszystkich uczestników w dziewiętnastowiecznej lekcji.
- Praca w klubach: ćwiczenie piosenek, przygotowanie rekwizytów do przedstawienia, wymyślanie i przedstawianie reklam przedmiotów codziennego użytku,
- Prezentacja szkoły chorwackiej.
Trzeci dzień - 11.10.2017 (środa)
- Wycieczka do Velikiej Planiny, zwiedzanie domków pasterskich, poznanie starych i nowych zwyczajów związanych z wypasem krów na hali,
- Praca w klubach: ćwiczenie piosenek, przygotowanie rekwizytów do przedstawienia,
- Prezentacja polskich uczniów i nauczycieli przedstawiająca szkołę, miejscowość, region i kraj.
Czwarty dzień - 12.10.2017 (czwartek)
- Warsztaty garncarskie z lokalną artystką – zdobienie glinianych talerzy,
- Nauka malowania - drukowania T-shirtów, ze słoweńskim nauczycielem sztuki,
- Praca w klubach: ćwiczenie piosenek, przygotowanie rekwizytów do przedstawienia, próba,
- Prezentacja greckich uczniów i nauczycieli, przedstawiająca ich szkołę, miasto i kraj.
- Wernisaż prac z międzynarodowego konkursu plastycznego „Mój Kraj"
Piąty dzień - 13.10.2017 (piątek)
- Udział wszystkich uczniów uczestniczących w warsztatach w poszukiwaniu skarbów w mieście Kamnik,
- Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli - wymiana dobrych praktyk na temat " Rozwijania Kompetencji Uczniów"
- Praca w klubach: ćwiczenie piosenek, przygotowanie rekwizytów, gry sutuacyjno–matematyczne w klasach, próba,
- Wizyta w Prochowni Katzenberga - w XIX-wiecznej rezydencji położonej na terenie dawnego składu i fabryki prochu strzelniczego w mieście Kamnik. Wielofunkcyjne i elastyczne centrum artystyczne. W pomieszczeniach budynku znajduje się galeria, studia producentów kultury i indywidualnych artystów.
Szósty dzień - 14.10.2017 (sobota)
- Przygotowanie do spektaklu, próby generalne
- Prezentacja sztuki "Ucieczka ze szkoły" rodzicom, członkom społeczności. Angażowanie rodzin w aktywności zaplanowane przez uczestników warsztatów z wykorzystaniem umiejętności matematycznych w celu znalezienia rozwiązania danego zadania.
- Obiad w szkolnej stołówce, rozmowy z rodzicami, nauczycielami i gośćmi, domowe potrawy przygotowane przez szkolnego kucharza.

Osiągnięcia warsztatu, zgodnie z celami projektu:
- W warsztatach wzięło udział 73 uczniów i 31 nauczycieli: 10 uczniów, 4 nauczycieli z polskiej szkoły; 8 uczniów, 3 nauczycieli z chorwackiej szkoły; 8 uczniów, 3 nauczycieli z greckiej szkoły; 10 uczniów, 3 nauczycieli z 2 sąsiadujących ze szkołą w Kamniku szkół specjalnych i 37 uczniów oraz 21 nauczycieli z goszczącej szkoły w Kamniku.
- 26 nauczycieli z różnych szkół (18 - słoweńskich, 4 - greckich, 2 - polskich, 2 - chorwackich) wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji na temat Kompetencji Uczniowskich, dla której utworzono specjalną stronę internetową: http://icc.splet.arnes.si/, https://www.youtube.com/watch?time_continue=352&v=6Km9CS8znXU
- Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem warsztatów.
- Wszystkie założenia i cele zostały zrealizowane.
- 10 nauczycieli z zagranicy i 21 nauczycieli z goszczącej szkoły, pod kierunkiem animatora kultury, współpracowało razem, aby osiągnąć końcowe produkty: https://www.youtube.com/watch?v=M-WN6JfGvHc.
- 26 uczniów z zagranicy oraz 47 uczniów z Kamnika współpracowało w klubach i pomiędzy klubami nad produktami finalnymi, rozwijając w ten sposób swoje umiejętności współpracy i komunikatywności.
- Wszystkie szkoły zaangażowane w projekt i kilka zainteresowanych szkół z innych krajów wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój kraj”. Prace były wystawiane i nagrodzone podczas warsztatów. Praca uczennicy z klasy II a Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, Zuzanny Kaczmarczyk zdobyła pierwsze miejsce w tym konkursie, a praca Zuzanny Madej z kl. III a, została wyróżniona. (Do konkursu zgłoszono 300 prac z 8 krajów).
- Wszyscy uczestnicy rozwijali i poszerzali swoje umiejętności językowe w języku angielskim a niektórzy też w niemieckim, nauczyli też się kilku słów i zdań w językach partnerów, używając słownika pięciojęzycznego.
- Wszyscy uczniowie (w tym z różnymi trudnościami oraz uczniowie niepełnosprawni) byli zmotywowani do uczenia się od siebie nawzajem, a także języków obcych i narodowych.
- Uczniowie i nauczyciele poznali słoweńską kulturę i historię obszaru miasta Kamnik, odwiedzając: najważniejsze miejsca Kamnika, Stare Miasto z Zamkiem Maligrad, Zamek i Muzeum w Lublanie, Muzeum Szkolnictwa, gdzie wzięli udział w dziewiętnastowiecznej lekcji.
- Uczniowie poprawili swoje umiejętności komunikacyjne, rozmawiając ze sobą nawzajem i nawiązali przyjaźnie z rówieśnikami z czterech różnych krajów.
- Przygotowali i publicznie zaprezentowali matematyczną improwizację teatralną "Escape school", przez co rozwinęli swoje umiejętności teatralne, matematyczne i organizacyjne.
- Wszyscy uczestniczący uczniowie rozwinęli podstawowe umiejętności uczestnicząc we wszystkich zaplanowanych działaniach
- Uczniowie i nauczyciele rozwinęli i promowali swoją kreatywność, umiejętności organizacyjne i odpowiedzialność.
- Przedstawiciele uczestniczących szkół podzielili się obyczajami swoich krajów z pozostałymi uczestnikami.
- Nauczyciele podzielili się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, innowacjami poprzez współpracę w klubach i pomagając sobie nawzajem w przygotowaniu produktu końcowego oraz podczas uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli dotyczącej Kompetencji Uczniów.
- Uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności z zakresu ICT, przygotowując prezentacje szkół w postaci filmów i prezentacji PowerPoint, a także dzieląc się pracą i zdjęciami za pomocą Dokumentów i Zdjęć Google.
- Rodzice szkoły goszczącej zaangażowali się w zajęcia warsztatowe, nawet w dniu prezentacji, brali udział w teatralnej improwizacji matematycznej "Ucieczka ze szkoły", a także przygotowywali posiłki i ciasta dla gości aby zagraniczni uczestnicy skosztowali lokalnej kuchni pokazując gościom w ten sposób swoje zwyczaje i tradycje.
- Władze lokalne spotkały się z uczestnikami z zagranicy w szkole i uczestniczyły w dniu prezentacji.
- Lokalne Centrum Informacji Turystycznej pomogło w zorganizowaniu zwiedzania i zapoznało uczestników z najciekawszymi  miejscami tego rejonu, przygotowało pamiątki dla gości.
- Nauczyciele i pracownicy szkoły byli bardzo pomocni, personel kuchni przygotowywał obiady, drugie śniadania i przekąski dla gości.
- Bardzo dobra współpraca między nauczycielami szkoły goszczącej z gośćmi okazała się bardzo owocna co skutkowało wspaniałym produktem końcowym.

Wnioski:
- Wszystkie cele zostały osiągnięte.
- Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podziwiają przyjęcie, traktowanie i gościnność słoweńców.
- Uczniowie, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w warsztatach międzynarodowych, mogli uczestniczyć w międzynarodowym konkursie plastycznym
- Warsztaty w Słowenii były niesamowitym przeżyciem dla uczniów i nauczycieli.
- Każda szkoła uczestnicząca zaprezentowała siebie i swój kraj, prezentując prezentacje Movie Maker i PowerPoint, dzięki czemu inni uczestnicy poznali inne kultury, zwyczaje, kuchnię, tańce, szkoły, miasta i regiony.
- Utworzyła się więź pomiędzy nauczycielami a uczniami uczestniczącymi w warsztatach w ich własnych grupach szkolnych oraz pomiędzy szkołami.
- W rodzinach goszczących powstały więzy z uczniami z uczestniczących szkół.
- Wszyscy pozostaną w kontakcie, korzystając z aplikacji społecznościowych: Messenger, Instagram, WhatsApp, ….
- Wszyscy uczestnicy mają równy wkład w przygotowanie i wystawienie produktu końcowego: Matematyczna Improwizacja Teatralna "Ucieczka ze szkoły" wraz z piosenkami, wytworami z ceramiki oraz drukowanymi koszulkami.
- Mieliśmy okazję porównać nasze narody i środowiska, odwiedzając: Veliką Planinę, Kamnik i Lublanę.
- Zaangażowanie, profesjonalizm i umiejętność współpracy nauczycieli i pracowników słoweńskiej szkoły były naprawdę imponujące. Dobry przykład dla nauczycieli z zagranicy.
- W warsztatach było wiele elementów, które chcieliby włączyć do codziennej pracy naszych szkół.
- Wszyscy mieliśmy okazję poznać organizację i nowoczesne wyposażenie szkoły w Kamniku i bardzo nam się to podobało. Chcielibyśmy przenieść wiele z tamtych rozwiązań do życia naszej szkoły.
- Warsztaty w Kamniku, po raz kolejny, potwierdziły, że szkoła może być dla uczniów, rodziców i nauczycieli atrakcyjnym miejscem do nauki i zabawy.