bipLogo


naglowek03

Spotkanie koordynatorów

Sprawozdanie z trzeciego międzynarodowego spotkania koordynatorów projektu
"Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych"
NR Umowy: 2016-1-PL01-KA219-026076_1
25.09.2017  - 27.09.2017 w 1st Primary School of Schimatari, Viotia, Greece

Cele spotkania:

- szczegółowe opracowanie i omówienie planu działań na drugi rok projektu,
- wprowadzenie wniosków z poprzedniego spotkania w planowaniu dat wydarzeń i działań projektowych w każdej szkole,
- wprowadzenie nowych pomysłów lub zmian do wcześniej ustalonego harmonogramu,
- uszczegółowienie i ustalenie działań i zamierzeń dla warsztatów międzynarodowych planowanych w drugim roku projektu w Słowenii i w Polsce,
- opracowanie planu ewaluacji działań na drugi rok,
- omówienie wydatków z budżetu na zarządzanie projektem,
- praca nad przewodnikiem dla nauczycieli,


Wnioski ze spotkania:

Określono szczegółowo terminy każdej aktywności, zaplanowanej dla klubów w drugim roku projektu, tak aby plan pracy każdej ze szkół nie był zaburzony przez wiele aktywności i działań odbywających się w krótkim okresie czasu.

Dokonano wstępnych ustaleń dotyczących organizacji drugiej nocy czytania.

Szczegółowo omówiono działania i harmonogram międzynarodowych warsztatów dla uczniów w Słowenii i w Polsce – działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. Zdecydowano, że w ramach finałowego wydarzenia w Polsce odbędą się pokazy tańców folklorystycznych z każdego kraju, włączając w to grupę taneczną dorosłych „Georgios Schimataris” z Grecji (10 osób). Sporządzono listę materiałów, które będą potrzebne podczas warsztatów międzynarodowych. Omówiono również potrzebę  zatrudnienia instruktorów do prowadzenia zajęć w klubach podczas tych warsztatów.

Określono konkretne daty ewaluacji w połowie i na koniec roku szkolnego oraz czwartego spotkania projektowego w Chorwacji. Omówiono formę, cele, treść i sposób prezentacji przewodnika dla nauczycieli. Wybrano dobre praktyki które mogą być opublikowane w przewodniku.

Podczas spotkania koordynatorzy wymienili się doświadczeniami  dotyczącymi korzystania z różnych aplikacji online oraz powszechnym oprogramowaniem, które pomagają tworzyć plany lekcji: „Learning designer”, szablony w Wordzie, itp.

Zdecydowano, iż wniosek na krajową i europejską odznakę e-Twinning zostanie wypełniony w czasie 4. Międzynarodowego Spotkania koordynatorów projektu w Chorwacji w lipcu 2018r.

Oceniono zeszłoroczny budżet projektu – rozliczenie z poszczególnych grantów, omówiono i porównano sposoby planowania wydatków w grancie na zarządzanie projektem zgodnie z  jego celami.

Porównano i podzielono się sposobami oceny osiągnięć uczniów w każdej ze szkół oraz sposobami, jakie rządy każdego kraju stosują w rozwiązaniu problemu zakupu podręczników szkolnych dla uczniów – w Chorwacji w dalszym ciągu to rodzice muszą kupować podręczniki dla swoich dzieci każdego roku, w Grecji rząd kupuje książki na każdy rok i uczniowie zabierają je do domu nie muszą ich zwracać - można w nich uzupełniać zadania. W Słowenii, tak jak w Polsce, książki wypożyczane są z biblioteki szkolnej na dany rok nauki – nie można w nich pisać.

Uczestnicy międzynarodowego spotkania wzięli udział w szkolnej wycieczce uczniów z Schimatari do Delphi – Centrum Ziemi i tradycyjnej wioski Arachova wraz z uczniami i nauczycielami uczestniczącymi w projekcie Erasmus+, w celu zapoznania się z grecką kulturą, tradycjami, historią oraz tradycyjnym jedzeniem z tego regionu. Odwiedzili także lokalne Muzeum Archeologiczne w Schimatari, w celu poszerzenia wiedzy na temat historycznego dziedzictwa  regionu Tanagra i zrozumienia jego wpływu na życie w tym regionie.