bipLogo


naglowek03

Chorwacja - nagranie video

Dzień, w którym odbyła się prezentacja wytworów uczniów w czasie warszatów miedzynarodowych w Chorwacji został uwieczniony na nagraniu video. Zawiera ono nagranie konferencji dyrektorów szkół, przestawienie teatralne pt. "Las Stribora" wraz z tańcami ludowymi, oraz spotkanie uczestników projektu z rodzicami, radą pedagogiczną i zaproszonymi gośćmi.