bipLogo


naglowek03

Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu kultur

Raport z warsztatu międzynarodowego pt. „Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu kultur”, organizowanych w Osnovna škola Darda, Chorwacja w dniach 03.04.2017 – 08.04.2017 w ramach projektu Erasmus+ pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”

Cele warsztatu:
- udział w warsztatach tańców różnych kultur -  nauka tańca uczniów ze szkoły chorwackiej;
- przygotowanie krótkiego przedstawienia pt. "Las Stribora", autorstwa Ivany Brlić Mažuranić,
w języku angielskim;
- nauka wykonywania rzeźb ze słomy - każdy uczeń wykona małą rzeźbę ze słomy, potem wraz z nauczycielem - artystą rzeźbiarzem, panem Nikola Faller, zbuduje rzeźbę ze słomy o wysokości kilku metrów.
- poznanie chorwackiej kultury regionalnej i tradycji kultywowanych w regionie;
- zwiedzanie  parku przyrodniczego - "Kopacki rit" – poznanie jego wpływu na tutejszą kulturę i tradycje:
- wizyta w Karanac (etnicznej wiosce w pobliżu Darda) i spacer po "ulicy zapomnianego czasu". Zapoznanie się z przeszłością mieszkańców Baranya (których sztukę i tańce uczniowie poznają w czasie warsztatu);
- prezentacja publiczna całej pracy wykonywanej podczas warsztatów: spektaklu pt. "Las Stribora",  - prezentacja tańców i rzeźb - zorganizowanie wystawy rzeźb ze słomy;
- poznanie tradycyjnych smaków chorwackiej kuchni – potraw przygotowanych przez rodziców uczniów;
- motywowanie uczniów o różnym pochodzeniu, mających różne trudności: edukacyjne, gospodarcze i społeczne, do uczenia się języków obcych i narodowych;
- promowanie dzielenia się doświadczeniami szkolnymi w zakresie metod, innowacji i dobrych praktyk w celu poprawy podstawowych umiejętności uczniów;
- rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów i nauczycieli, a także umiejętności matematycznych i wykorzystania technologii ICT;
- rozwijanie kreatywności i odpowiedzialności uczniów poprzez ich zaangażowanie w cały proces planowania, organizowania i prezentowania ich osiągnięć podczas warsztatów;
- promowanie kreatywności uczniów i umiejętności współpracy, a także odpowiedzialności, na arenie lokalnej i międzynarodowej;
Opis działań:
Pierwszy dzień - 03. 04. 2017. (poniedziałek)
- Powitanie przybyłych gości ze szkół partnerskich przez Dyrektora i uczniów Szkoły Podstawowej w Darda, zwiedzanie szkoły.
- Spotkanie z Wójtem w Urzędzie Gminy i spacer po miejscowości Darda (jezioro, zamek turecki i szczątki Mostu Sulejmana – niemal ośmiokilometrowego mostu nad rzeką Drawą łączącego Dardę z Osijekiem, który został wybudowany przez Turków w XVI w. – poznanie historii miejscowości Darda, klub jeździecki - nauka jazdy konnej).
- Oglądanie filmu animowanego „Las  Stribora”, podział uczniów na grupy: teatralną, plastyczną i muzyczno – taneczną. Przydział prac i zadań grupom – do przedstawienia "Las Stribora".

Drugi dzień - 04.04.2017 (wtorek)
- Wycieczka edukacyjna: wizyta w zamiejscowym oddziale Szkoły w Mece. Zwiedzanie Twierdzy w Osijeku http://www.aoot.hr/gallery , jednej z najbardziej cenionych starówek Chorwacji, pamiętających czasy wojenne, gry i zagadki edukacyjne dla uczniów związane z tym miejscem. Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Muzeum Slawonii, Górnego Miasta w Osijeku, oraz kościoła św. Piotra i Pawła, spacer po promenadzie.
- Praca w klubach: ćwiczenie tańca, przygotowanie rekwizytów do przedstawienia, ćwiczenie ról w klubie teatralnym – czytanie tekstu sztuki z podziałem na role .
- Prezentacja Polskiej szkoły, miejscowości i kraju. Pokaz tańców regionalnych.

Trzeci dzień - 05.04.2017 (środa)
 - Wycieczka do Baranji:
1. Wizyta w Kopacki rit:  http://pp-kopacki-rit.hr/index-en.html - Park Przyrodniczy - Mokradła;
2. Batina - miejsce, gdzie odbyła się wielka bitwa w czasie II wojny światowej - granica z Serbią i Węgrami nad Dunajem;
3. Zwiedzanie „Ulicy zapomnianego czasu”- Skansenu w Karanac, poznanie kultury ludu Baranja;
4. Wizyta w winiarni Belje – największym przedsiębiorstwie w okolicy Darda, Osijeku. Poznanie zawodów w tym przedsiębiorstwie i procesu produkcji wina, uprawy roli, ukazanie uczniom możliwości zawodowych, jako przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej.

Czwarty dzień - 06.04.2017 (czwartek)
- Warsztaty z panem Nikola Faller rzeźbiarzem z Osijeku, nauka wykonywania rzeźb ze słomy.
Wykonywanie prostych kształtów, jak  słomiane serca, słomiane pierwsze litery imion uczniów. Wywiad na żywo w ogólnonarodowej chorwackiej telewizji HRT.
- Praca w klubach nad przygotowaniem sztuki.
- Prezentacja słoweńskiej szkoły, miasta i kraju. Tańce i zabawy, próbowanie tradycyjnego słoweńskiego ciasta - „Potica”.

Piąty dzień - 07.04.2017 (piątek)
- Praca wszystkich uczestników nad kilkumetrową rzeźbą ze słomy pod kierownictwem pana Nikoli Fallera.
- Praca w klubach: doskonalenie kroków tańca chorwackiego, przygotowanie rekwizytów do przedstawienia, ćwiczenie ról w sztuce.
- Prezentacja szkoły greckiej, miasta i kraju, pokaz tańca Zorba i innych tańców.

Szósty dzień - 08.04.2017 (sobota)
- Przygotowanie do przedstawienia – próba generalna – kostiumowa, przygotowanie ekspozycji rzeźb wykonanych przez uczestników podczas warsztatu.
- Konferencje dyrektorów szkół na temat znaczenia projektów unijnych i ich wpływu na uczestniczące w nich szkoły.
- Publiczne przedstawienie sztuki pt. "Las Stribor" dla rodziców, członków społeczności lokalnej.
- Obiad w szkolnej stołówce, przygotowany przez chorwackich rodziców, rozmowy z rodzicami, nauczycielami i gośćmi.


Osiągnięcia warsztatu, zgodnie z celami projektu:
- W warsztatach wzięło udział 53 uczniów i 16 nauczycieli: 8 uczniów, 3 nauczycieli z polskiej szkoły; 8 uczniów, 2 nauczycieli ze słoweńskiej szkoły; 6 uczniów, 3 nauczycieli z greckiej szkoły i 31 uczniów oraz 8 nauczycieli ze szkoły chorwackiej, będącej gospodarzem warsztatu.
- Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem warsztatów.
- Wszystkie założenia i cele zostały osiągnięte podczas pracy w klubach: teatralnym, muzyczno - tanecznym, i plastycznym.
- 8 nauczycieli ze szkól z zagranicy i 8 nauczycieli ze szkoły goszczącej współpracowało razem ze sobą i z rzeźbiarzem Nicolą Fallerem, aby osiągnąć końcowe produkty warsztatu.
- 22 uczniów z zagranicy i 31 uczniów ze szkoły chorwackiej współpracowało w klubach i pomiędzy klubami nad produktami finalnymi, rozwijając w ten sposób swoje umiejętności współpracy i komunikatywności.
- Wszyscy uczestniczący nauczyciele i uczniowie rozwinęli i poszerzyli swoje umiejętności językowe w języku angielskim, a także nauczyli się kilku słów i zdań w językach szkół partnerskich, używając słowniczka pięciojęzycznego, specjalnie przygotowanego dla tego projektu przez nauczycieli w nim zaangażowanych.
- Wszyscy uczniowie (w tym z różnymi trudnościami) zmotywowali się do nauki języków obcych i języków narodowych biorąc udział w warsztatach, na co wskazują ich wypowiedzi.
- Uczniowie i nauczyciele poznali chorwacką kulturę i historię okolic Darda i Osijeku, odwiedzając twierdzę w Osijeku, Muzeum Archeologiczne i Muzeum Slawonii, zwiedzając Górne Miasto w Osijeku i odwiedzając kościół św. Piotra i Pawła, uczestnicząc w grach i rozwiązywaniu zadań związanych z tymi miejscami, a także zwiedzanie „Ulicy zapomnianego czasu” w Karanac - wiosce skansenie. Poznali też historię wojen poprzez wizytę w Batinie, gdzie znajduje się pomnik z czasów II wojny światowej jako masowy grób po tragicznej bitwie. W drodze na lotnisko dowiedzieli się o tragedii Vukovaru w czasie wojny z lat 90 dwudziestego wieku, przejeżdżając przez to miasto.
- Uczniowie rozwinęli umiejętności komunikacyjne, poprzez rozmowy z rówieśnikami z czterech uczestnicach krajów i nawiązali z nimi przyjaźnie.
- Uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli instruktorów przygotowali i przestawili publicznie chorwacką sztukę "Las Stribora", pracując w trzech grupach (teatralnej, muzyczno - tanecznej i plastycznej). Udało im się osiągnąć niesamowity rezultat.
- Uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności matematyczne i organizacyjne, ucząc się najpierw robienia małych rzeźb ze słomy, a następnie jednej kilkumetrowej - powstała ogromna rzeźba ze słomy przedstawiająca Jajko Wielkanocne, ozdobiona różnymi symbolami z różnych narodów, wewnątrz zawierająca ludzką postać, która została wyeksponowana przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Darda.
- Wszyscy uczestniczący uczniowie kształtowali umiejętności podstawowe uczestnicząc we wszystkich planowanych zajęciach w klubach: teatralnym - czytając i ucząc się ról oraz w innych klubach - słuchając i czytając instrukcje oraz wykonując swoje przydzielone zadania.
- Uczniowie i nauczyciele kształtowali swoją kreatywność, umiejętność współpracy i odpowiedzialność, uczestnicząc w warsztatach w klubach: plastycznym, tanecznym i teatralnym. W trakcie prezentacji wytworów warsztatu promowano ich kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy.
- Wszystkie uczestniczące szkoły pokazały obyczaje swoich krajów, zaprezentowały swoje szkoły i miejscowości pozostałym uczestnikom.
- Nauczyciele podzielili się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i innowacjami poprzez współpracę w klubach, pomagając sobie nawzajem w przygotowaniu produktów końcowych.
- Uczniowie i nauczyciele doświadczali i nauczyli się nowych sposobów wykonywania dekoracji i kostiumów do przedstawienia, nowych tańców z innych krajów i podejść do ogrywania ról w sztuce.
- Uczniowie i nauczyciele rozwinęli umiejętności ICT, przygotowując prezentacje swoich szkół, a także dzieląc się zdjęciami i współpracując przy użyciu Dokumentów i Zdjęć Google.
- Rodzice szkoły goszczącej zaangażowali się aktywnie w zajęcia warsztatowe, przygotowując kanapki dla uczniów, których gościli w swoich domach oraz piekąc ciasta na dzień prezentacji a zagraniczni uczestnicy mieli okazję skosztować lokalnej kuchni. Rodzice chorwaccy uczestniczyli również w konferencji Dyrektorów Szkół na temat roli projektów unijnych oraz oglądali przygotowane w czasie warsztatu przedstawienie i wytwory uczniów.
- Władze lokalne również uczestniczyły w organizacji warsztatów, wspomagając finansowo i organizując spotkanie z uczestnikami z zagranicy w Urzędzie Gminy.
- Nauczyciele i pracownicy szkoły byli bardzo pomocni, w kuchni szkolnej gotowali obiady i przygotowywali drugie śniadania dla gości.
- Bardzo dobra współpraca między nauczycielami szkoły goszczącej i włączenie w nią nauczycieli ze szkół partnerskich zaowocowały wspaniałym produktem końcowym, jakim było przedstawienie „Las Stribora”.
- Dyrektorzy trzech szkół partnerskich(z Chorwacji, Polski i Grecji) wyrazili opinie na temat znaczenia projektów Europejskich, wskazali dobre strony tych projektów, a także problemy napotykanych podczas ich wdrażania.
- Warsztat w Darda i nasz projekt zostały rozpowszechnione na żywo w ogólnokrajowej telewizji chorwackiej HRT. https://www.youtube.com/watch?v=rwl0UHXi5kE&feature=youtu.be

Wnioski:
- Wszystkie cele warsztatu zostały osiągnięte.
- Organizacja warsztatów była bardzo dobrze zaplanowana i realizowana.
- Uczniowie byli podekscytowani gościnnością rodzin.
- Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli zachwyceni przyjęciem i gościnnością Chorwatów.
- Doświadczenie warsztatowe w szkole Podstawowej w Darda było niesamowitym przeżyciem dla uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
- Każda z uczestniczących szkół zaprezentowała swój kraj, szkołę i miejscowość pokazując prezentację multimedialną, tańcząc lub dzieląc się swoimi słynnymi wypiekami, dzięki temu inni uczestnicy poznali inne kultury, zwyczaje, kuchnię, tańce, szkoły, miasta i regiony.
- Utworzyła się więź pomiędzy nauczycielami a uczniami uczestniczącymi w warsztatach w ich własnych grupach szkolnych oraz pomiędzy szkołami.
- W rodzinach goszczących powstały więzi z uczniami ze szkół partnerskich przebywających w ich domach, a także pomiędzy nauczycielami, co było widoczne po zakończeniu warsztatu, kiedy niemal wszyscy płakali w czasie pożegnania. Wszyscy pozostaną w kontakcie, korzystając z mediów społecznościowych.
- Wszyscy uczestnicy mają równy wkład w powstanie produktów końcowych: przedstawienie "Las Stribora” wraz z tańcem oraz ogromna rzeźba słomy przedstawiająca Jajko Wielkanocne, ozdobiona różnymi symbolami z różnych narodów, wewnątrz zawierająca ludzką postać.
- Mieliśmy okazję porównać nasze narody i środowisko, odwiedzając: Kopacki rit - Park Przyrodniczy - Mokradła, widzieliśmy podobieństwa do naszych regionów, te same ptaki i zwierzęta, ale różne drzewa itp. Poznaliśmy również historię związaną z Turkami w rejonie miejscowości Darda i Osijeku, a także mogliśmy zobaczyć pozostałości po ostatniej wojnie z lat 90 dwudziestego wieku - przejeżdżając przez Vukovar.
- Odwiedziliśmy Batinę - miejsce, gdzie odbyła się wielka bitwa w czasie II wojny światowej, i gdzie znajduje się granica z Serbią i Węgrami nad Dunajem.
- Poznaliśmy lokalny przemysł odwiedzając winiarnię Belje - największą w regionie firmę oraz możliwości pracy w okolicy.
- Zaangażowanie i współdziałanie nauczycieli i personelu chorwackiej szkoły były imponujące. To wspaniała lekcja dla nauczycieli z pozostałych szkół z zagranicy.
- W przeprowadzonych warsztatach było wiele rzeczy, które chcielibyśmy włączyć do codziennej pracy w naszych szkołach, takich jak: warsztat taneczny - fantastyczna lekcja dyscypliny, konsekwencji i profesjonalizmu; świetna praca w klubie teatralnym doprowadziła do ​​imponującego, międzynarodowego spektaklu teatralnego, a dekoracje i kostiumy klubu plastycznego miały ogromny wpływ na jego wizualne oddziaływanie na odbiorców.
- Wszyscy mieliśmy okazję poznać organizację szkoły w Dardzie i bardzo nam się to podobało. Chcielibyśmy przenieść niektóre z rozwiązań do codziennego życia naszych szkół.
- Warsztaty w Darda udowodniły, że szkoła może być atrakcyjnym miejscem do nauki i zabawy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.