bipLogo


naglowek03

Noc czytania

W gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach wieczór 17 marca 2017 roku upłynął pod hasłem „Otwarta Noc Czytania”. Było to kolejne działanie projektu Erasmus+ pt.: „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice z czterech szkół partnerskich spotkali się w swoich szkołach, aby wspólnie, za pomocą wideokonferencji, bawić się i rozwijać. W wydarzeniu wzięło udział: 30 uczniów, 6 nauczycieli i 2 rodziców z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach; 45 uczniów, 6 nauczycieli, 9 rodziców z 1st Primary School of Schimatari, w Grecji; 16 uczniów, 4 nauczycieli w Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, w Słowenii oraz 16 uczniów i 4 nauczycieli w Osnovna škola Darda, w Chorwacji. Uczniowie spędzili w szkole 6 godzin, a program składał się z trzech części: niemieckojęzycznej, anglojęzycznej i polskojęzycznej.
W programie spotkania znalazły się między innymi:
- W części niemieckojęzycznej: czytanie i interpretacja plastyczna baśni Braci Grimm pt. „Czerwony Kapturek” w języku niemieckim – ilustrowana charakterystyka postaci występujących w baśni za pomocą obrazów i niemieckich wyrazów.
- W części anglojęzycznej – wideokonferencja e-Twinning  - Live Event za pomocą narzędzi: Adobe Connect i Skype, ze szkołami partnerskimi. A podczas jej trwania, przedstawienie przez uczestników  legend narodowych dla kolegów i koleżanek ze szkół partnerskich:
- głośne czytanie przez uczniów tekstów legend w języku angielskim: Grecja – „The legend of the Bridge of Arta”, Słowenia – „The Legend of Countess Veronika – half woman and half snake”, Polska – „The Legend of the Wawel Dragon”, Chorwacja  - “The Legend of the Black Queen”,
- prezentowanie, za pomocą wideokonferencji, krótkich filmików, prezentacji – ilustrujących wyżej wymienione legendy,
- interpretacje plastyczne legend w wykonaniu uczniów w każdej ze szkół,
- wspólne zabawy: online puzzle, zagadki dotyczące legend i odpowiedzi na zadawane pytania,
- produkt finalny – kontynuowany na lekcjach języka angielskiego w szkołach, stworzenie nowej wspólnej legendy dla czterech uczestniczących krajów z wykorzystaniem postaci i głównych wątków poznanych legend czterech narodów i opublikowanie ich na stronie projektu: https://developedbasicskills.wordpress.com/.
- W części polskojęzycznej - inscenizacja teatralna pt.: „Sąd nad książką” w języku polskim przez uczestników w szkole polskiej. Prezentowanie przez uczniów ciekawych książek, które czytają, w formie wcześniej przygotowanych plakatów i zachęcanie innych do ich przeczytania. Porównanie książki z filmem oraz dyskusja na temat: „Dlaczego warto czytać?”, „Dlaczego młodzież nie czyta książek?”

Sprawozdanie z nocy czytania: pobierz część1 oraz część2