bipLogo


naglowek03

Ciekawi ludzie mojego regionu

Grupa projektowa Erasmus+ przygotowuje się do inscenizacji – widowiska pt. ,,W kurpiowskiej izbie’’. W tym celu uczniowie wykonali plakaty pt. ,,Tydzień bez technologii’’, na których zaprezentowali,
jak wykorzystaliby wolny czas, czym by się zajęli; wskazali także wady
i zalety tego stanu rzeczy.
Następnie, 3 marca w szkole w sali regionalnej w Dąbrowach odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi – panią Cecylią Murzyn oraz panem Stanisławem Archackim – mieszkańcami sąsiedniej miejscowości.
Dla zapewnienia przyjemnej atmosfery ustawiono w izbie stoliki i krzesła na wzór kawiarenki. Spotkanie upływało przy gorącej herbacie oraz cieście drożdżowym.
W spotkaniu uczestniczyła grupa projektowa z Dąbrów, koordynator projektu – pani Anita Dąbrowska oraz opiekun grupy teatralnej – pani Elżbieta Siernicka.
Nasi goście opowiadali nam o dawnym życiu na Kurpiach. Ukazali dawną rzeczywistość: życie codzienne, problemy tamtejszych ludzi. Przypomnieli o tym, co robili w dawnym czasie i jak wyglądało ich życie bez dzisiejszej technologii. Opisywali życie w dawnej polskiej szkole i zasady, jakie w niej panowały. Dowiedzieliśmy się,
jak przebiegały lekcje, ile czasu trwały i jakich przedmiotów się na nich uczono. Zwrócili uwagę na wielki szacunek, jakim darzyli uczniowie swoich nauczycieli. Goście przedstawili nam historie swojego dzieciństwa, ukazali uroki wiejskich zabaw tanecznych i powrotach do domu nad ranem, pierwszych rozterkach miłosnych, przygodach i trudach dojrzewania.
Na zakończenie spotkania zaprezentowali nam swoje umiejętności wokalne. Mogliśmy usłyszeć wesołe, a nawet pouczające piosenki. Wymienili rodzaje tańców ludowych.
Ta para zrobiła na nas ogromne wrażenie. Okazało się, że dwoje starszych ludzi potrafi zaimponować młodemu pokoleniu.