bipLogo


naglowek03

Spotkanie w Grecji

Warsztaty międzynarodowe pt. "Drama i teatr starożytny Grecji z elementami muzyki i sztuki", odbyły się w dniach 21.11.2016r. - 28.11.2016r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Schimatari, Viotia, Grecja, w ramach projektu Erasmus+
Cele warsztatów:
- zdobycie przez uczniów i nauczycieli z czterech szkół uczestniczących wiedzy o tym, jak teatr starożytnej Grecji był zbudowany,
- poznanie tragedii i komedii starożytnej Grecji oraz zapoznanie się z muzyką i sztuką tego kraju,
- poznanie greckiej cywilizacji, tradycji i zwyczajów poprzez zaangażowanie we wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego opartego na komedii starożytnego komediopisarza - Arystofanesa, pt. "Ptaki" w języku angielskim i greckim.
- praca w grupach: teatralnej, muzyczno – tanecznej i plastycznej nad przygotowaniem wspólnego przestawienia,
- rozwijanie umiejętności 21. wieku, takich jak: współpraca w grupie i między grupami, samodzielne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność w procesie uczenia się, rozwijanie pewności siebie podczas przygotowań do publicznego wystawienia produktu wspólnej pracy dla środowiska, władz lokalnych, rodziców, nauczycieli i innych uczniów.
Warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem działań projektu, jako realizacja jego głównych celów.

raport z warsztatów w Grecji do pobrania