Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Raport z czwartych warsztatów międzynarodowych „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”

Raport z czwartych warsztatów międzynarodowych „Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne”
W Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Rozogach19 – 25 marca 2018r.
w ramach projektu Erasmus+ pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”
2016-1-PL01-KA219-026076_1

Cele warsztatu:
- przygotowanie i przedstawienie publiczne krótkiego widowiska kurpiowskiego - Stand Up Drama –  "W kurpiowskiej izbie", autorstwa Jan Kani, w języku angielskim;
- nauczenie się ludowych tańców kurpiowskich z prostą choreografią, rozwijanie koordynacji ruchów rąk i nóg zgodnie z rytmem i melodią, liczenie i akcentowanie kroków;
- poznanie i nauka prostej sztuki kurpiowskiej: rzeźby z ciasta, rzemiosła, bibułowych kwiatów i wycinanki z papieru, pisanek wielkanocnych - kształtowanie umiejętności matematycznych - figury geometryczne, wymiary, liczenie elementów, symetria w wycinance, rzeźbie i kwiatach; eksponowanie wytworów na publicznej prezentacji;
- motywowanie uczniów z różnych krajów i z różnymi trudnościami: edukacyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi do uczenia się języków narodowych i obcych;
- promowanie dzielenia się doświadczeniami szkolnymi w zakresie metod, innowacji i dobrych praktyk w celu poprawy podstawowych umiejętności uczniów poprzez sztukę, taniec i teatr;
- rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie używania języka obcego, umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności matematycznych i ICT;
- rozwijanie i promowanie kreatywności i odpowiedzialności uczniów poprzez ich zaangażowanie w cały proces planowania, organizowania i prezentowania swoich osiągnięć podczas warsztatów;
- doświadczanie polskiej, kurpiowskiej kultury regionalnej i tradycji kultywowanych w regionie;
- poznanie najciekawszych miejsc Warszawy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto - poznanie kultury i dziedzictwa Polski:
- zwiedzanie Olsztyna, Muzeum Warmii i Mazur, Zamku i Starego Miasta.
- spróbowanie tradycyjnych polskich, kurpiowskich potraw,
- stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rozogach a "Cultural Association Terpsichore"- Centrum Kultury z Schimatarii w Grecji.

Działania:

Pierwszy dzień - 19. 03. 2018r. (poniedziałek)
- Powitanie uczniów i nauczycieli z zagranicy przez szkołę goszczącą.
- Spotkanie delegacji nauczycieli z czterech szkół partnerskich z Wójtem w Urzędzie Gminy Rozogi, podczas gdy uczniowie pracowali w 3 grupach (z animatorem tańca, z animatorem dramy, z artystami ludowymi - ucząc się robienia kurpiowskiej wycinanki i kwiatów z bibuły)
- Przydział zadań poszczególnym grupom i rozpoczęcie warsztatów w klubach: plastycznym, tanecznym i teatralnym.
- Prezentacja szkoły słoweńskiej, miasta i kraju przez uczniów i nauczycieli ze Słowenii.
Drugi dzień - 20.03.2018. (wtorek)
- Praca w klubach: ćwiczenie tańca, robienie papierowych kwiatów i wycinanek, przygotowanie rekwizytów i dekoracji do przedstawienia, ćwiczenie gry aktorskiej - praca nad widowiskiem “In the Kurpian Chamber”.
- Ozdabianie styropianowych pisanek.
- Prezentacja szkoły chorwackiej, miasta, kraju i dziedzictwa kulturowego przez uczniów i nauczycieli z Chorwacji.
Trzeci dzień - 21.03.2018. (środa)
- Całodniowa wycieczka edukacyjna do Olsztyna. Wizyta w Muzeum Warmii i Mazur na Zamku, zwiedzanie Starego Miasta i oglądanie Wszechświata w Planetarium, wizyta w Kortowie - obiad w stołówce uniwersyteckiej.
Czwarty dzień - 22.03.2018. (czwartek)
- Całodniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy.
- Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego z 1944 r. oraz Starego Miasta.
Piąty dzień - 23.03.2018. (piątek)
- warsztaty rękodzieła w Kadzidle - wykonanie rzeźb z ciasta - "BYŚKI".
- Praca w klubach: ćwiczenie piosenek i tańców, praca nad przygotowaniem widowiska - odgrywanie ról, tworzenie rekwizytów do przedstawienia, próba.
- Ozdabianie styropianowych pisanek.
- Prezentacja szkoły greckiej, miasta i kraju i tradycji przez uczniów i nauczycieli z Grecji.
Szósty dzień - 24.03.2018. (sobota)
- Przygotowanie do występów uczestników warsztatu, próba kostiumowa.
- Przedstawienie widowiska - “W kurpiowskiej izbie” - “In the Kurpian Chamber” dla rodziców, członków społeczności lokalnej.
- Prezentacja tańców / piosenek z każdego kraju przez uczniów w strojach ludowych (chorwacka szkoła z tańcem ludowym, piosenka ze słoweńskiej szkoły, greccy uczniowie -taniec Zorba).
- Występ Greckiej Grupy Tanecznej - "Cultural Association Terpsichore", która specjalnie na ten i następny dzień przyjechała z Grecji - tańce z obszaru Morza Egejskiego.
- Rozdanie certyfikatów i Europass - Paszportów Językowych.
- Przemówienia Dyrektora Zespołu Szkół w Rozogach i koordynatora projektu.
- Wystawa prac uczestników warsztatów.
- Rozmowy z rodzicami, nauczycielami i gośćmi, degustacja domowych potraw przygotowanych przez rodziców i stołówkę szkolną.
Siódmy dzień - Niedziela Palmowa - 25 marca 2018 r.
- Próba przed występami w Ceremonii Niedzieli Palmowej.
- Uczestnictwo w Ceremonii Niedzieli Palmowej przez wszystkich uczestników warsztatów: Prezentacja tańców greckich z rejonu Morza Egejskiego przez "Cultural Association Terpsichore",  taniec Zorba w wykonaniu uczniów z Grecji, pieśń ludowa w wykonaniu uczniów ze Słowenii, taniec ludowy w wykonaniu uczniów z Chorwacji i międzynarodowa prezentacja tańca kurpiowskiego "Fafur" wraz z lokalnymi zabawami “Kaczor” i “Zając” . Przemówienia Wójta Gminy Rozogi, Starosty Powiatu szczycieńskiego oraz posłów na sejm z województwa warmińsko - mazurskiego. Rozdanie nagród za najpiękniejsze palmy uczestnikom konkursu.

Osiągnięcia warsztatu zgodnie z celem projektu:
- 120 osób było bezpośrednio zaangażowanych w działania warsztatu w Rozogach: w warsztatach wzięło udział 66 uczniów i 24 nauczycieli oraz 12 członków grupy tanecznej z Schimatari w Grecji; 10 uczniów, 4 nauczycieli ze szkoły chorwackiej; 10 uczniów, 3 nauczycieli ze słoweńskiej szkoły; 10 uczniów, 3 nauczycieli i jedna osoba towarzysząca ze szkoły greckiej, 36 uczniów i 11 nauczycieli ze szkoły goszczącej i dwoje nauczycieli z sąsiadujących szkół podstawowych, 5 lokalnych artystów i instruktorów, 13 osób z kuchni i personelu szkoły przyjmującej.
- Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem warsztatów.
- Wszystkie założenia i cele zostały osiągnięte.
- 10 nauczycieli z zagranicy i 11 nauczycieli ze szkoły goszczącej oraz 2 ze szkół sąsiadujących, pod kierunkiem lokalnych artystów, współpracowało ze sobą, aby osiągnąć końcowe produkty i rezultaty warsztatu:
- 30 uczniów z zagranicy i 36 uczniów z Rozóg współpracowało ze sobą w klubach nad ich produktami końcowymi, rozwijając umiejętności współpracy i komunikacji.
- Wszyscy uczestniczący nauczyciele i uczniowie rozwinęli i poszerzyli swoje umiejętności językowe w języku angielskim, niemieckim, a także nauczyli się kilku słów i zdań w językach innych szkół, używając słownika pięciojęzycznego przygotowanego przez nauczycieli z czterech szkół partnerskich dla realizacji celów projektu.
- Wszyscy uczniowie, w tym osoby z różnymi przeszkodami i niepełnosprawnościami, byli zmotywowani do uczenia się od siebie nawzajem, jak również języków obcych i narodowych.
- Uczniowie i nauczyciele z zagranicy poznali kulturę i historię Rozóg i Polski, odwiedzając: najważniejsze miejsca w Rozogach, Olsztynie - Muzeum Warmii i Mazur, Warszawie - Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto i Kadzidło.
- Uczniowie usprawnili swoje zdolności komunikacyjne, rozmawiając ze sobą i zaprzyjaźnili się z rówieśnikami z czterech różnych krajów.
- Przygotowali i publicznie wystawili widowisko teatralne Stand up - "In the Kurpian Chamber", pracując w 3 grupach (teatralnej, muzyczno-tanecznej i plastycznej).
- Wszyscy uczestniczący uczniowie rozwinęli swoje podstawowe umiejętności poprzez uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych działaniach, realizując swoje w nich zadania.
- Uczniowie i nauczyciele rozwinęli i promowali swoją kreatywność, umiejętność współpracy oraz odpowiedzialność poprzez uczestnictwo w warsztatach.
- Przedstawiciele uczestniczących szkół dzielili się zwyczajami swoich krajów z innymi.
- Nauczyciele wymienili się swoimi doświadczeniami, innowacjami, współpracując ze sobą w klubach.
- Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie TIK, używając aplikacji służących do tłumaczenia oraz przygotowując szkolne prezentacje Movie Maker i PowerPoint, także udostępniając swoje prace i zdjęcia za pomocą Dokumentów i Zdjęć Google.
- Rodzice szkoły goszczącej uczestniczyli w zajęciach warsztatowych,  przygotowując posiłki i wypieki dla gości oraz pokazując im ich zwyczaje i tradycje w domach, tak aby zagraniczni uczestnicy skosztowali lokalnej kuchni i poznali niektóre z tradycji.
- Władze lokalne spotkały się z uczestnikami z zagranicy w Urzędzie Gminy i uczestniczyły w głównym wydarzeniu warsztatu.
- Lokalne biuro turystyczne "Mówiący kij" pomogło w organizacji wycieczek i przedstawiło pomysły na ciekawe atrakcje.
- Nauczyciele i personel szkoły goszczącej byli bardzo pomocni, personel kuchni gotował obiady i przygotowywał drugie śniadania i przekąski dla gości.
- Bardzo dobra współpraca pomiędzy nauczycielami szkoły goszczącej z gośćmi, potwierdziła się ponownie, poprzez wspaniałe produkty końcowe.
- Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach, a także Wójt Gminy Rozogi, nawiązali współpracę z Centrum Kultury "Cultural Association Terpsichore" z Schimatari w Grecji.

Wnioski:
- Wszystkie cele zostały osiągnięte, a warsztaty były niezwykłym wydarzeniem szkolnym, dostarczając niesamowitych doświadczeń dla uczniów i nauczycieli.
- Uczniowie z zagranicy byli zachwyceni gościnnością rodzin, z którymi komunikowali się z pomocą swoich polskich rówieśników w języku angielskim. Używali także aplikacji tłumaczeniowych do komunikacji z niektórymi rodzinami.
- Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podziwiali przyjęcie, hojność i gościnność Polaków.
- Każda uczestnicząca szkoła zaprezentowała siebie i swój kraj poprzez prezentacje Movie Maker i PowerPoint, dzięki czemu inni uczestnicy uzyskali wiedzę na temat kultur, obyczajów, kuchni, tańców, szkół, miast i regionów prezentujących się uczestników.
- Stworzyły się więzi między nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w warsztatach w ich własnych grupach szkolnych, a także międzyszkolnych.
- Zawiązały się także więzi w rodzinach goszczących między nimi a uczestnikami z zagranicy oraz między nauczycielami, co było widoczne w końcowym etapie warsztatów, kiedy uczniowie i dorośli płakali, żegnając się ze sobą. Wszyscy pozostaną w kontakcie za pomocą aplikacji społecznościowych.
- Wszyscy uczestnicy mają równy wkład w końcowe produkty: Widowisko Stand Up - "In the Kurpian Chamber" wraz z tańcami ludowymi, pieśniami, papierowymi kwiatami i wycinankami, ozdobnymi pisankami i rzeźbami z ciasta .
- Stworzono okazję do porównania kultur, narodów i dziedzictwa podczas wyjazdów edukacyjnych do Olsztyna, Warszawy i Kadzidła.
- Zaangażowanie, profesjonalizm i umiejętności współpracy nauczycieli i pracowników polskiej szkoły były imponujące. Dobry przykład dla nauczycieli z zagranicy.
- W warsztatach pojawiło się wiele rozwiązań, które spodobały się uczestnikom, i które zostaną wprowadzone do codziennej pracy innych szkół.
- Wszyscy mieli okazję poznać organizację i wyposażenie szkoły w Rozogach, a niektóre z rozwiązań zostaną wykorzystane w szkołach partnerskich.
- Warsztaty w Rozogach po raz kolejny udowodniły, że dzieci i dorośli z różnych krajów są tacy sami i mimo wielu różnic mogą ze sobą współdziałać.
- Zaproszenie i zaangażowanie greckiej grupy tanecznej do działań i prezentacja tańców były wspaniałym doświadczeniem, które dało nowe możliwości wszystkim zaangażowanym w działania warsztatu. Pojawiła się  możliwość kontynuacji projektu, która nie była zaplanowana na etapie wnioskowania. Zadeklarowano  wymianę grup tanecznych z Polski i Grecji oraz udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Ponadto chorwacka grupa taneczna została zaproszona na festiwal tańca ludowego do Schimatari w Grecji.