Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

„Zawody przyszłości” Fundacji Orange


Dnia 8 czerwca 2016r. w Zespole Szkół w Rozogach odbyła się realizacja projektu Orange „Zawody przyszłości” Fundacji Orange.Tematem przewodnim spotkań wolontariuszy z Fundacji Orange z uczniami było „Specjalizacja zawodowa w przyszłości”, gdzie głównym celem było:

-  zainspirowanie dzieci i rozbudzenie w nich zainteresowania nowymi możliwościami rozwoju, pokazaniem, że warto się uczyć, być w czymś dobrym,
-  promowanie nauk ścisłych i ich zastosowanie w życiu codziennym,
-  oswajanie z rzeczywistością zdominowaną przez technologię,
-  zapoznawanie uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi,
-   pokazywanie innego zakresu możliwości specjalizacji zawodowych ukierunkowanych  na nowe technologie i zawody, które tworzą się teraz, a będą popularne w przyszłości.

Uczniowie otrzymali upominki oraz mogli wziąć udział w różnych konkursach, za co najlepszych czekała nagroda. Zajęcia prowadzone w klasach przez 3-4 wolontariuszy  były ciekawe, uczniowie aktywnie i z zadowoleniem wzięli udział w takiej formie zajęć.
Wolontariusze Fundacji Orange w ramach akcji Półka Wolnej Książki, umieścili na korytarzu szkolnym półkę z książkami, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie.

Głosujcie na logo projektu

Od 15lutego 2016r. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach współpracuje z czterema szkołami europejskimi w ramach programu eTwinning – Europejska Społeczność Szkolna, integralnej części programu Erasmus+ . Naszymi szkołami partnerskimi są: 1st Primay School of Schimatari – Grecja - współzałozyciel, Osnovna škola Darda – Chorwacja i Osnovna sola Toma Brejca – Słowenia.

Obecnie uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich głosują na logo projektu na triciderze: http://www.tricider.com/brainstorming/3MDKqU8MtBZ - zapraszamy wszystkich do głosowania na najciekawszą z propozycji.

Tytuł naszego projektu to: „Learning through art, dance and theatre” – “Uczenie przez, sztukę, taniec i teatr”.

Czytaj więcej: Głosujcie na logo projektu

Niemiecki ma klasę

Niemiecki ma klasę/ Deutsch hat Klasse - WSPÓŁPRACUJEMY, WSPÓŁDECYDUJEMY, WSPÓŁDZIAŁAMY

Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie. Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Rozogach. Są obecnie jednym z 79 zespołów bioracych udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2015/2016.
Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę. Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespól projektu „Niemiecki ma klasę” służy pomocą poszukującym informacji. Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.
Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec .

Święta Drzewa 2015

W dniu 9 października 2015roku w naszym gimnazjum  obchodzone było Święto Drzewa. Wraz z uczniami postanowiliśmy uczcić ten dzień sadząc sosny, brzozy oraz jarząb w pobliskim lesie. Najpierw jednak leśniczy, Pan Krzysztof Kilijański z Nadleśnictwa w Spychowie wytłumaczył młodzieży sens celebrowania takiego święta. W tym spotkaniu brali udział uczniowie z klasy IA i IIA  (11 osób), którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomocą w ratowaniu miejscowego drzewostanu. Ich ciężka praca w jakimś stopniu może przyczyni się do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia i zmotywuje uczniów do innych sposobów dbania o naszą planetę.

Czytaj więcej: Święta Drzewa 2015

Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy

Strona projektu

Od września 2008 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół w Rozogach realizowany jest projekt „Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka projektu wpisuje się w Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rekrutacja przeprowadzona w październiku 2008r. wyłoniła 24 beneficjentów. Uczniowie brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz wyjazdach do zakładów pracy. Z tej grupy 12 osób odbyło kurs prawa jazdy kategorii B, pod okiem doświadczonych instruktorów.
Zdaniem doradcy zawodowego, Pana Piotra Radocha uczestnictwo w zajęciach z doradztwa zawodowego to okazja do lepszego samopoznania. Spotkania w małych grupach pozbawiły uczniów anonimowości i dodały wiary we własne możliwości. Warsztaty szkoleniowe stały się okazją do nawiązania współpracy i podziału ról zgodnych z preferencjami. Możliwość autoprezentacji na forum była dla uczniów dużym przeżyciem. Lęk przed publicznym zabraniem głosu był barierą, którą uczestnicy projektu mogli przełamać podczas zajęć. Pozwoliło to na lepszą komunikację interpersonalną, czego efektem były wypracowane materiały szkoleniowe.
Na zajęciach korzystaliśmy z pomocy zgromadzonych w Szkolnym Centrum Wsparcia Zawodowego (m.in. książki i filmy z zakresu poradnictwa zawodowego, sprzęt multimedialny). Dostosowanie sali dla potrzeb projektu sprawiło że, uczniowie poczuli się swobodniej niż na zajęciach lekcyjnych w klasie. Indywidualne podejście do każdego z nich zapewniło komfort pracy. Każdy uczestnik projektu otrzymał dyplom ukończenia szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz bilans predyspozycji zawodowych sporządzony na podstawie rozmowy indywidualnej i zajęć grupowych – mówi Piotr Radoch.
W ramach projektu zrealizowano trzy wyjazdy do zakładów pracy. Pierwszy, w listopadzie 2008 roku, do olsztyńskiej firmy "Piekarnia" Zakład Przetwórstwa Spożywczego Zbigniew Dąbkowski. Miesiąc później kolejna grupa odwiedziła SUPERMARKET BILLA w Ostrołęce. Kierownik sklepu zapoznał uczniów z warunkami pracy osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawcy oraz zdradził kilka zasad skutecznej sprzedaży. Dnia 16 stycznia 2009r. zrealizowano wyjazd do kompleksu hotelowo - gastronomicznego ZAJAZD HUBUS, położonego kilka kilometrów od Ostrołęki.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji przekazywanych przez osoby oprowadzające ich po zakładach. Na tej podstawie wypełniali ankiety, które charakteryzują ogólnie warunki pracy w zawodach m.in. piekarza, cukiernika, sprzedawcy, magazyniera, kucharza, barmana, kierowcy. Wizyty w w/w miejscach pracy pozwoliły uczestnikom projektu na skonfrontowanie swojej wiedzy i wyobrażeń o zawodach z realiami rynku pracy.
Wkrótce, przed 12 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rozogach, trudny egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Przygotowując się do niego, w pierwszej kolejności uczniowie przeszli trzydziestogodzinne szkolenie teoretyczne. Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz Powiatu Ostrołęckiego, w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy kursu są dobrze przygotowani do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, który składa się z dwóch części. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, nastąpi sprawdzenie umiejętności kandydatów na kierowcę w ruchu drogowym.
W bieżącym miesiącu odbywa się druga rekrutacja, która wyłoni kolejnych 24 uczestników projektu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.efs.zsrozogi.pl, na której zamieszczone są wszystkie informacje związane z realizację projektu „Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej artykułów…

  1. Święto Drzewa 2014