Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

„Zawody przyszłości” Fundacji Orange


Dnia 8 czerwca 2016r. w Zespole Szkół w Rozogach odbyła się realizacja projektu Orange „Zawody przyszłości” Fundacji Orange.Tematem przewodnim spotkań wolontariuszy z Fundacji Orange z uczniami było „Specjalizacja zawodowa w przyszłości”, gdzie głównym celem było:

-  zainspirowanie dzieci i rozbudzenie w nich zainteresowania nowymi możliwościami rozwoju, pokazaniem, że warto się uczyć, być w czymś dobrym,
-  promowanie nauk ścisłych i ich zastosowanie w życiu codziennym,
-  oswajanie z rzeczywistością zdominowaną przez technologię,
-  zapoznawanie uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi,
-   pokazywanie innego zakresu możliwości specjalizacji zawodowych ukierunkowanych  na nowe technologie i zawody, które tworzą się teraz, a będą popularne w przyszłości.

Uczniowie otrzymali upominki oraz mogli wziąć udział w różnych konkursach, za co najlepszych czekała nagroda. Zajęcia prowadzone w klasach przez 3-4 wolontariuszy  były ciekawe, uczniowie aktywnie i z zadowoleniem wzięli udział w takiej formie zajęć.
Wolontariusze Fundacji Orange w ramach akcji Półka Wolnej Książki, umieścili na korytarzu szkolnym półkę z książkami, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie.