Głosujcie na logo projektu

Od 15lutego 2016r. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach współpracuje z czterema szkołami europejskimi w ramach programu eTwinning – Europejska Społeczność Szkolna, integralnej części programu Erasmus+ . Naszymi szkołami partnerskimi są: 1st Primay School of Schimatari – Grecja – współzałozyciel, Osnovna škola Darda – Chorwacja i Osnovna sola Toma Brejca – Słowenia.

Obecnie uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich głosują na logo projektu na triciderze: http://www.tricider.com/brainstorming/3MDKqU8MtBZ – zapraszamy wszystkich do głosowania na najciekawszą z propozycji.

Tytuł naszego projektu to: „Learning through art, dance and theatre” – “Uczenie przez, sztukę, taniec i teatr”.


Cele projektu:
Jakość pracy z uczniami będzie lepsza poprzez wykorzystanie bardziej atrakcyjnych metod i sposobów uczenia się – zabawa, praca w grupie, sztuka, taniec i teatr.
Uczniowie rozwiną swoją kreatywność i odpowiedzialność poprzez ich pełne zaangażowanie  w cały proces planowania, organizowania i prezentowania swoich osiągnięć w projekcie.
Uczniowie będą promować swoją kreatywność i umiejętność współpracy w środowisku lokalnym i na arenie międzynarodowej.
Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności podstawowe poprzez pełne zaangażowanie  w działania projektowe, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne i taneczne skoncentrowane na kulturze, literaturze i tradycji lokalnej, regionalnej, narodowej i międzynarodowej.
Uczniowie i nauczyciele będą rozwijać swoje umiejętności językowe i kompetencje ICT.
Niektóre z zaplanowanych działań:
– Nawiązanie kontaktów przez uczniów za pomocą TwinSpace, e-mali i innych portali lub aplikacji.
– Każda szkoła zaprezentuje się za pomocą prezentacji PowerPoint lub podobnej.
– Uczestnicy projektu będą wspólnie interpretować jeden tekst literacki za pomocą różnych technik plastycznych lub w inny twórczy sposób.
– Uczniowie z jednego kraju będą uczyć innych uczniów jak tańczyć tradycyjne tańce za pośrednictwem wideokonferencji, filmu i vice versa.
– Uczniowie zaangażowani w projekt tworzyć własne teksty i przedstawiać w szkołach oraz dla szkół partnerskich.
    Działań w projekcie będzie znacznie więcej, to zależy od inwencji twórczej uczniów.
Uczestnicy projektu z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach – chętni uczniowie z wszystkich klas pierwszych: a, b, d i k – razem 41 uczniów
W ramach pracy w projekcie jedna z grup już w tej chwili ćwiczy jeden z naszych tańców regionalnych, a inna właśnie odbyła warsztaty wykonywania bibułowej róży aby nauczyć tego kolegów i koleżanki ze szkół partnerskich.
Prezentacja naszej szkoły podzielona jest na oddziały i już jest prawie ukończona. Wszystkie produkty będą dostępne do ściągnięcia na platformie TwinSpace (link poniżej). Uczniowie zapoznali się z rówieśnikami ze szkół partnerskich i komunikują się ze sobą w języku angielskim.
Postępy projektu można śledzić na platformie TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/18101
    Anita Dąbrowska – koordynator projektu

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu