Dzień tańca i wieczór czytania

Dzień 25 kwietnia 2018 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego obfitował w dwa wydarzenia związane z projektem Erasmus+ pt. „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”. W godzinach porannych grupy taneczne z Klonu i Rozóg miały możliwość zaprezentowania swoich tańców w czasie akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz prezentacji talentów. Uczniowie zatańczyli „Poloneza”, tańce kurpiowskie: „Stara baba”, „Fafur” i „Kaczor” oraz taniec latynoski „Cha – cha”, których nauczyli się podczas zajęć w ramach projektu. Do wspólnej zabawy z tańcami kurpiowskimi włączyli się też uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz inni uczniowie gimnazjum nie będący w grupach tanecznych. Poranek w szkole upłynął w miłej atmosferze i pod znakiem dobrej zabawy.
Wieczorem tegoż dnia o godz. 17.00 spotkaliśmy się w oddziale Gimnazjum w Dąbrowach, gdzie odbył się „Wieczór czytania”. To już drugie tego typu działanie w ramach naszego projektu. Uczniowie i nauczyciele z czterech szkół partnerskich spotkali się w swoich szkołach aby wspólnie pracować online, za pomocą Prezentacji Google i wideokonferencji e-Twinning, nad komiksem opartym na lokalnych podaniach, mitach i opowiadaniach. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział: 15 uczniów, 2 nauczycieli i 1 rodzic z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach; 33 uczniów, 6 nauczycieli, 10 rodziców z 1st Primary School of Schimatari, w Grecji; 12 uczniów, 4 nauczycieli w Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, w Słowenii oraz 27 uczniów i 4 nauczycieli w Osnovna škola Darda, w Chorwacji.

Cele wieczoru czytania:
– rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów z użyciem multi- i interdyscyplinarnych metod angażujących ich zdolności artystyczne i naturalną potrzebę wiedzy, interakcji i zabawy.
– rozwijanie umiejętności ICT – poprzez wykorzystanie prezentacji Google, wideokonferencji eTwinning – Adobe Connect, www.storyjumper.com oraz zasobów internetowych przy tworzeniu komiksu,
– kształtowanie umiejętności czytania i plastycznego interpretowania tekstu w języku polskim, angielskim i językach krajów partnerskich,
– rozwijanie zainteresowania książką w różnych językach,
– kształtowanie współpracy w grupie – lokalnie i na arenie międzynarodowej,
– doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych,
– rozwijanie umiejętności organizacyjnych,
– kształtowanie odpowiedzialności, samokontroli i pewności siebie.
– kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy,
– rozszerzenie zakresu słownictwa z wykorzystaniem czytanych tekstów, w językach angielskim i polskim.
– doskonalenie umiejętności językowych – słuchanie, czytanie, pisanie, w języku angielskim i polskim,
– ukazanie szkoły jako miejsca do miłego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.
Tegoroczny wieczór czytania trwał około 3 godzin, dwie pierwsze godziny uczniowie ze szkół partnerskich pracowali nad swoimi wybranymi lokalnymi podaniami, opowiadaniami i mitami przygotowując swoje części komiksu w różnych formach. W Gimnazjum w Rozogach uczniowie poznawali postać lokalnej twórczyni ludowej, pani Janiny Anny Krzyżewskiej z Lipnik oraz jej utwory, a następnie wykonywali komiks do jednego z jej opowiadań komiksowych pt. „Zosia na Kurpiach” w formie elektronicznej, w Prezentacjach Google. Wszyscy uczestnicy współpracowali online na laptopach nad jedną prezentacją, w grupach 2 osobowych, przygotowując po 4 slajdy do opowiadania.
O godzinie 1900 odbyła się wideokonferencja ze szkołami partnerskimi, podczas której każda ze szkół zaprezentowała swoją część komiksu, który opublikowany zostanie w formie ebooku na https://www.storyjumper.com/book/index/50629866/5ae9a7a62cfe5#page/17 .  
Uzyskane efekty:
Uczniowie:
– rozwinęli swoje umiejętności podstawowe,
– rozwinęli umiejętność czytania ze zrozumieniem w językach: angielskim i polskim (w szkołach partnerskich też w ich językach),
– rozwinęli umiejętność interpretacji przeczytanych tekstów w różnych formach: ilustracja, prezentacja, komiks,
– uczniowie i nauczyciele rozwinęli umiejętność mówienia – komunikowania się w języku angielskim za pomocą wideokonferencji –Live Event – narzędzi eTwinning,
– rozwinęli swoją kreatywność poprzez tworzenie komiksu w języku angielskim  zainspirowanego poznanymi tekstami.
– rozwinęli umiejętność współpracy w grupie, zarówno w szkołach macierzystych, jak i za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych – Internetu,
– nauczyciele i uczniowie rozwinęli umiejętność współpracy na arenie międzynarodowej także z wykorzystaniem technologii ICT
– każdy z uczestników rozwinął tez umiejętności  ICT wykorzystując prezentacje Google, wideokonferencję eTwinning – Adobe Connect, www.storyjumper.com oraz inne zasoby internetowe przy tworzeniu komiksu,
– w działaniu wzięły udział dzieci z mniejszymi szansami, mające trudności w nauce i problemy społeczne, miały one możliwość poznania kolegów z innych krajów za pomocą konferencji online oraz nabycia pewności siebie i odpowiedzialności w czasie wykonywania zadań w grupach w formie zabawy, miały również możliwość rozwijania swoich zdolności plastycznych. Lepsi koledzy i koleżanki w grupie pomagali im zrozumieć czytane teksty,
– powstał internetowy e-Book zatytułowany „Myths of 4 Countries” i jest dostępny online dla każdego, pod adresem https://www.storyjumper.com/book/index/50629866/5ae9a7a62cfe5#page/17 ,
– powstały w polskiej szkole komiks został  wydrukowany i zalaminowany, stworzono książeczkę, która znalazła się na małej wystawce poświęconej twórczości pani Janiny Anny Krzyżewskiej
– wszyscy uczestnicy miło spędzili czas w przyjaznej, zabawowej atmosferze.
Wnioski:
W wyniku działania „Wieczór czytania” udało się osiągnąć wiele rezultatów, które odpowiadają na główne założenia projektu Erasmus+ pt. „Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”. Do udziału w działaniu zaprosiliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców. Tego rodzaju spotkania dają wszystkim uczestnikom możliwość poznać się z innej strony – pozalekcyjnej, współpracować razem w formie zabawy, rywalizować i uczyć się odpowiedzialności i planowania pracy. Działanie to pokazało także, iż uczniom nie przeszkadza przyjście do szkoły po lekcjach i wspólne spędzenie czasu wolnego w atmosferze kreatywnej zabawy:
•szkoła staje się dla ucznia atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego z rówieśnikami,
•wspólne wykonywanie zadań w atrakcyjnych formach wyzwala pomysłowość, kreatywność oraz aktywność osób nieśmiałych i mało zaangażowanych,
•uczniowie mają okazję doskonalić kompetencje językowe – młodzież utwierdza się w przekonaniu, że warto uczyć się języków obcych,
•uczniowie dokonują intersemiotycznych przekładów tekstów (ilustracje, prezentacje multimedialne, komiks, itp.)
•uczniowie wykorzystują nowoczesną technologię ICT do wspólnej nauki i twórczości przez zabawę,
•uczniowie i nauczyciele wymieniają doświadczenia, obcują z żywym słowem i zacieśniają przyjaźnie.

{gallery}stories/erasmus/czytanie{/gallery}

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu