Dokumenty rekrutacyjne

W tym miejscu można pobrać dokumenty rekrutacyjne w formacie pdf:

dla absolwentów szkoły podstawowej 

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego

 
Podanie do Branżowej szkoły I stopnia
 
Zaświadczenie od pracodawcy
 
Lista pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

 

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu