Nasza szkoła zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która  dba o wszechstronny rozwój ucznia,
 • wysoki poziom nauczani,
 • naukę języków obcych w małych grupach,
 • zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami uczniów,
 • ciekawe konkursy i imprezy szkolne, wycieczki,
 • bezpieczeństwo – „mała szkoła”,
 • udział w projektach edukacyjnych,
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski,
 • bazę szkoły na wysokim poziomie:
  • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne,
  • nowoczesne pracownie komputerowe,
  • nowoczesne pomoce dydaktyczne,
  • multimedialne sale językowe,
  • bibliotekę szkolną,
  • salę gimnastyczną,
  • stołówkę.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

   Socrates Comenius

 • „Świat pracy w Unii Europejskiej” 2006 – 2008 (Bułgaria, Francja, Polska)

 • „Region w turystyce europejskiej” 2008-2010 (Francja, Włochy, Polska)

 • „Grajmy Naszą Europejską Rolę” 2010 – 2012 (Dania, Francja,  Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska),

 • „Regionalizm w europejskim biznesie” 2012– 2014 (Cypr, Czechy, Francja, Hiszpania, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy, Polska)


  PO Kapitał Ludzki

 • „Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy”  – 2008-2009

 • „Wyrównywanie szans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość” – 2009-2010

 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – przyrodnicze i geograficzne poznawanie Polski północno – wschodniej – 2009-2010

 • „Wszechstronny rozwój dziecka jego przyszłością” – 2011-2013

Ostatnie posty na stronie

Nauczanie do 24 maja 2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu